prof. dr. Lenart Škof

Funkcija: predstojnik, znanstveni svetnik


Lenart Škof je predstojnik Inštituta za filozofske študije. Ukvarja se s filozofijo ameriškega pragmatizma, etiko, sodobnimi filozofskimi študijami (posebej s filozofijo Luce Irigaray) ter medkulturno in indijsko filozofijo. Je avtor več monografij, med njimi Pragmatist Variations on Ethical and Intercultural Life (Lexington Books, 2012), Etika diha in atmosfera politike (Ljubljana, 2013) ter Breathing with Luce Irigaray (ur. z Emily Holmes; London, 2013). Pred izidom v letu 2014 je njegova monografija Breath of Hospitality (Dordrecht/New York: Springer). Objavlja v priznanih mednarodnih revijah, kot so Contemporary Pragmatism, Sophia, Peace Review, Schopenhauer Jahrbuch idr. Je prejemnik Fulbrightove in Humboldtove raziskovalne štipendije ter priznanja »Glasnik znanosti UP ZRS« za leto 2013. Je urednik za humanistiko revije Annales, Ser. hist. et soc. ter glavni urednik znanstvene revije Poligrafi (www.poligrafi.si). Na Fakulteti za vede o zdravju predava predmet »Etika z bioetiko«.

Spletna stran:  https://upr-si.academia.edu/LenartŠkof.

 

Področja dela:

  • ameriški pragmatizem,
  • etika,
  • družbena filozofija,
  • filozofija Luce Irigaray,
  • medkulturna filozofija,
  • indijska filozofija,
  • religijske študije.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh