doc. dr. Tadeja Volmut (zunanja sodelavka)

Funkcija: znanstvena sodelavka


Tadeja Volmut je asistentka na študijskem programu Razredni pouk, Predšolska vzgoja in Zgodnje učenje na Pedagoški fakulteti UP in raziskovalka na Inštitutu za kineziološke raziskave UP ZRS.

Diplomirala je leta 2003 na Fakulteti za šport UL (smer Športna rekreacija). Novembra  2004 je uspešno zaključila pripravništvo na OŠ Anton Ukmar, pod mentorstvom Rada Gregoriča. Je soavtorica strokovnih in znanstvenih prispevkov ter urednica znanstvene monografije Otroci potrebujemo gibanje.

 

Področja dela:

  • Gibalni razvoj in gibalno učenje
  • Metodika in didaktika gibalne/športne aktivnosti
  • Gibalna/športna aktivnost otrok in mladostnikov v vsakdanjem življenju


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh