doc. dr. Uroš Marušič

Funkcija: namestnik predstojnika, znanstveni sodelavec


Rodil se je 1986 in od leta 2011 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kineziološke raziskave UP ZRS ter pedagoški asistent. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko UL, na Oddelku za kibernetiko v medicini. Tekom dodiplomskega študija je znanje izpopolnjeval na Češki tehnični Univerzi v Pragi ter v okviru številnih praks v gospodarstvu (podjetja Hella Saturnus, Arba plus, Raci in Genera). V okviru doktorskega študija je delal v raziskovalni skupini dr. Romaina Meeusna, na Oddelku za fiziologijo človeka Univerze v Bruslju. Pedagoško sodeluje kot asistent pri predmetih Kineziometrija, Raziskovalne metode v kineziologiji in Analiza gibanja in obremenitve človeškega telesa na Aplikativni kineziologiji. Je prejemnik nagrade za mlade raziskovalce na Evropskem kongresu športne znanosti (ECSS).

 

Področja dela:

  • kognitivne in lokomotorne povezave,
  • elektrofiziologija možganov,
  • gibalno učenje,
  • biomehanika,
  • raba IKT v medicini in športu ter
  • metodologija


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh