prof. dr. Rado Pišot

Funkcija: znanstveni svetnik


Rodil se je 1962 in je od leta 2013 direktor UP ZRS. Diplomiral in doktoriral je na Fakulteti za šport UL. Je urednik več zbornikov, član uredniškega odbora revij SCI, predsednik organizacijskega odbora mednarodnih konferenenc. Nastopa tudi kot vodja številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, kjer gre izpostaviti predvsem mednarodne: Vpliv simulirane breztežnosti na organizem človeka, Metabolic detection of insulin abuse in sport, Physical activity and nutrition for great aging. Ugotovitve svojega raziskovanja je predstavil na vabljenih predavanjih številnih odličnih univerz. Bil je ustanovitelj Inštituta za kineziološke raziskave. Kot redni profesor pa poučuje predmete s področja motorike in teorije športa z didaktiko. Je tudi koordinator študijskega programa Aplikativne kineziologije.

Bil je eden pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem in prvi dekan UP PEF, kasneje prorektor UP za raziskovalno delo. Prejel je številne nagrade: Glasnik znanosti, Borelli, Bloudek, Zlata plaketa UP.

 

Področja dela:

  • motorično učenje,
  • telesni razvoj človeka,
  • staranje


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh