doc. dr. Matej Plevnik (zunanji sodelavec)

Funkcija: znanstveni sodelavec


Matej Plevnik je asistent na študijskem programu Aplikativna kineziologija UP FAMNIT in raziskovalec na Inštitutu za kineziološke raziskave UP ZRS.

Diplomiral je leta 2008 na Fakulteti za šport UL (smer Kondicijsko treniranje) in leto kasneje na Gimnaziji Vič v Ljubljani opravil pripravništvo. Od leta 2009 do leta 2013 je bil na UP ZRS zaposlen kot mladi raziskovalec. Leta 2014 je zaključil doktorski študij kineziologije na  UP FAMNIT. Je soavtor več strokovnih in znanstvenih prispevkov in monografij, prejemnik Nagrade za trajnostni razvoj Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter priznanja Zeleni karton hrvaškega združenja za pravice pacientov. Je član uredniškega odbora znanstvene revije Annales Kinesiologiae. Njegov strokovni in raziskovalni interes je usmerjen tudi v povezovanje kineziologije in glasbene umetnosti.

 

Področja dela:

  • Kineziologija – sistemski vidik
  • Gibalni razvoj, učenje in učinkovitost
  • Kineziologija v glasbeni umetnosti

 © 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh