doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Funkcija: Znanstvena sodelavka


Katja Hrobat Virloget je znanstvena sodelavka na UP ZRS in docentka na FHŠ in Turistiki. Diplomirala je iz uporabe ustnega izročila v arheologiji in doktorirala iz etnologije na temo percepcije prostora in časa v folklori Krasa na FF UL, kjer je bila zaposlena kot mlada raziskovalka in na projektih. Je avtorica monografije in člankov v tujini in doma. Med bolj odmevnimi je članek o povezavi arheologije in etnologije, ki je citiran v teoretičnih delih in je del izpitne literature na Univerzi v Washingtonu. Izobraževala se je v tujini, predvsem v Franciji in je prejemnica Valvasorjevega priznanja skupaj s sodelavci Škocjanskega parka. Vključena je v nacionalne in mednarodne projekte ter pedagoško delo doma in v tujini. Je nosilka etnološkega podoktorskega projekta o konfliktnih spominih na sobivanje v povojni Istri.

 

Področja dela:

  • antropologija spomina,
  • nacionalizem,
  • identiteta,
  • dediščina,
  • folklora,
  • povezava med arheologijo in etnologijo,
  • etnogeografija,
  • percepcija prostora in časa v folklori,
  • mitično izročilo.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh