doc. dr. Alenka Tomaž

Funkcija: znanstvena sodelavka


Alenka Tomaž je znanstvena sodelavka na UP ZRS in docentka na UP FHŠ. Iz arheologije je diplomirala (1995) in magistrirala (1999) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorirala pa leta 2010 na Oddelku za zgodovino UP FHŠ. Od 2013 je predstojnica Inštituta za dediščino Sredozemlja UP ZRS. 

Raziskuje materialno kulturo neolitika in eneolitika na prostoru Slovenije in Balkana. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih in strokovnih monografij ter urednica znanstvenega zbornika. Svoje delo predstavlja na mednarodnih znanstvenih srečanjih, članke pa objavlja v priznanih znanstvenih revijah, kot je npr. Documenta Praehistorica, v Sloveniji in tujini. Vključena je v nacionalne in mednarodne projekte ter v pedagoško delo doma in v tujini.

Leta 2008 je prejela Priznanje Slovenskega arheološkega društva.

Področja dela:

  • terenske arheološke raziskave,
  • arheologija neolitika in eneolitika,
  • materialna kultura,
  • neolitska in eneolitska vizualna kultura,
  • dediščina.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh