prof. dr. Lucija Čok

Funkcija: zaslužna profesorica


Zaslužna profesorica dr. Lucija Čok – članica sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), članica EUA IEP Evropske zveze univerz.

Znanstvena svetnica na področju preučevanja večjezičnosti in redna profesorica večjezičnosti in medkulturnosti, je bila prva rektorica Univerze na Primorskem.  Na več vodstvenih funkcijah je sooblikovala osnove visokega šolstva na Primorskem,  v letih 2000 – 2002 bila tudi ministrica za šolstvo, znanost in šport v vladi Republike Slovenije. Kot ministrica je prispevala k pripravi nekaterih podlag integracije Slovenije v Evropski raziskovalni prostor – ERA.

Svoje raziskovalno delo osredotoči na pojave, ki spremljajo jezike in kulture v stiku, učenje jezikov, vzgojo za sobivanje in sožitje kultur in etnij. S svojim delom sooblikuje empirično prakso modelov dvojezičnega šolstva na jezikovno in kulturno stičnih okoljih, didaktike zgodnjega učenja / poučevanja jezikov, preučuje sociolingvistiko, uveljavlja jezikovno različnost. Za njene dejavnosti pri uveljavljanju francoske kulture in jezika ter strategij za spoštovanje jezikovnih različnosti jo je predsednik R Francije odlikoval z visokim priznanjem viteza legije časti. Predsednik R Italije ji je podelil naslov Commendatore dell’Ordine della Stella della solidarietà. Leta 2013 ji je Univerza na Primorskem podelila naziv zaslužna profesorica.  Istega leta ji je minister  za področje šolstva in znanosti podelil nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva.  © 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh