Nives Rupnik

samostojna strokovna sodelavka VII/1
Center za upravljanje projektov
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 06