dr. Lenart Škof

znanstveni svetnik
v.d. predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Lenart Škof je predstojnik Inštituta za filozofske študije in v.d. predstojnika Mediteranskega inštituta za okoljske študije. Ukvarja se s sodobno filozofijo, etiko ter religijskimi študijami. Je avtor več monografij, med njimi Breath of Proximity (Dordrecht in New York: Springer, 2015) ter Etika diha in atmosfera politike (Ljubljana: Slovenska matica, 2013). Uredil je več zbornikov pri mednarodnih založbah, med drugim Atmospheres of Breathing (New York: SUNY Press) ter Breathing with Luce Irigaray (London, 2013). Objavlja v priznanih mednarodnih revijah, kot so Contemporary Pragmatism, Sophia, Peace Review, Schopenhauer Jahrbuch idr. Je prejemnik Fulbrightove in Humboldtove raziskovalne štipendije ter priznanja »Glasnik znanosti ZRS Koper« za leto 2013. Lenart Škof je predsednik Društva za primerjalno religiologijo.

Področja raziskovanja:

  • etika in intersubjektivnost,
  • ameriški pragmatizem,
  • filozofska teologija,
  • feministična filozofija,
  • azijske filozofije in religije.