dr. Tamara Ditrich

višja znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00
Tamara Ditrich že več kot 30 let predava na univerzah v Sloveniji (Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem) in Avstraliji (Australian National University, University of Queensland, University of Sydney, Nan Tien Institute) na področju azijskih jezikov in religij (e.g., budizem, hinduizem, sanskrt, kontemplacijske tradicije). Ukvarja se z raziskovanjem jezikov in filozofij stare Indije, predvsem na področjh budističnih študij, vedske filologije in sanskrtske lingvistike. Je avtorica monografije in urednica več zbornikov ter objavlja v mednarodno priznanih revijah. Kot raziskovalka je delovala v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih (npr. Marie Curie, ARC Australia, CARI Japonska, ARRS) in je aktivna članica številnih mednarodnih znanstvenih združenj in uredniških odborov znanstvenih revij.

Področja raziskovanja:

  • budistična filozofija,
  • staroindijske kontemplativne prakse,
  • spol, etika in identiteta v indijskih religijah,
  • sanskrt in staroindijska lingvistika.