dr. Rok Svetlič

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Rok Svetlič (1973) je leta 1992 vpisal študij na Pravni fakulteti in l. 1994 še študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Končal je obe fakulteti. Dne 28. 6. 2005 je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Pravo in pravičnost – rehabilitacija naravnega prava pri Ronaldu Dworkinu, ki je nastala pod mentorstvom akad. prof. dr. Tineta Hribarja. V obdobju od leta 2001 do 2006 je bil zaposlen kot raziskovalec na Oddelku za filozofijo FF v Ljubljani, od leta 2006 pa dela kot raziskovalec pri ZRS Koper. Središče njegovega raziskovanja je problematika, ki se nahaja na mejnem področju med filozofijo in pravom. Objavil je šest monografij in vrsto člankov.

Področja raziskovanja:

  • filozofija prava in države
  • etika
  • nemška klasična filozofija
  • filozofija zgodovine