dr. Maja Smotlak

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 18
Maja Smotlak je doktorica znanosti, asistentka z doktoratom, zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Diplomirala in doktorirala je na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Pedagoško-andragoško izobraževanje je zaključila na Pedagoški fakulteti iste univerze. Za svojo doktorsko disertacijo Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991–2011) je leta 2015 prejela drugo nagrado na trinajstem nagradnem natečaju Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, leta 2016 pa nagrado Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI). Na Inštitutu za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper se je zaposlila leta 2010 kot mlada raziskovalka. Leta 2015 je za svoje raziskovalno delo prejela sofinanciranje ARRS-ja, in sicer na razpisu Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti.

Področja raziskovanja:

  • slovensko leposlovje,
  • slovensko leposlovje v Italiji,
  • književnosti v stiku,
  • narodna identiteta.