dr. Uroš Marušič

znanstveni sodelavec
namestnik predstojnika
Phone: +386 5 663 77 36
Uroš Marušič je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in je namestnik predstojnika Inštituta za kineziološke raziskave. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer Kibernetika v medicini (2011) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, Univerze na Primorskem (2015). Pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota in so-mentorstvom doc. dr. Vojka Kavčiča se je kot mladi raziskovalec poglobil v področje kineziologije in kognitivne nevropsihologije in v okviru svoje doktorske disertacije preučeval vpliv kognitivnega treninga med večdnevnim horizontalnim ležanjem starejših oseb na njihove kognitivne funkcije, kontrolo mobilnosti ter elektrokortikalno aktivnosti možganov. Je prejemnik prestižne nagrade za mlade raziskovalce na Evropskem kongresu športne znanosti (ECSS) in avtor številnih znanstvenih člankov s področja preprečevanja upada kognitivno-gibalnih funkcij.

Področja raziskovanja:

  • kineziologija,
  • nevroznanost,
  • preventiva pred padci, kognitivnim upadom in demenco,
  • psihofiziologija,
  • kognitivna nevropsihologija.