dr. Mateja Režek

višja znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00
Mateja Režek, doktorica zgodovinskih znanosti, višja znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Leta 2000 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo Politične spremembe v Sloveniji/Jugoslaviji v desetletju po sporu z Informbirojem,1948–1958. Med letoma 1995 in 2006 je bila zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, sprva kot mlada raziskovalka in zatem kot znanstvena sodelavka. Med letoma 2007 in 2016 je predavala Zgodovino 20. stoletja in Zgodovino Jugovzhodne Evrope na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Je avtorica dveh monografij in številnih znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih revijah in zbornikih ter soavtorica zgodovinskih učbenikov.

Področja raziskovanja:

  • diplomatska zgodovina hladne vojne
  • povojna Jugoslavija
  • socializem
  • federalizem
  • zgodovinski učbeniki