dr. Jure Ramšak

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Jure Ramšak je prejel doktorat zgodovinskih znanosti leta 2013 in od tedaj uspešno zaključil dva podoktorska projekta. Trenutno deluje na več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in izvaja svoje raziskave v Sloveniji, Srbiji, Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, na Hrvaškem in Poljskem ter drugje, kjer tudi redno predstavlja svoje referate in opravlja gostujoča predavanja. Njegov poglavitni raziskovalni interes je politična, ekonomska in intelektualna zgodovina povojne Jugoslavije. Napisal je dve znanstveni monografiji (prva je bila objavljena leta 2015, druga je predvidena v letu 2018) in so-uredil zbirko pričevanj (2014) ter objavil več kot 10 izvirnih znanstvenih člankov ali prispevkov v mednarodno priznanih revijah, kot so “Journal of Church and State”, “Religion, State and Society” in “Südost-Forschungen”.