dr. Tilen Glavina

asistent z doktoratom
namestnik predstojnika
Phone: +386 5 663 77 32
Tilen Glavina je namestnik predstojnika na Inštitutu za zgodovinske študije in svetovalec direktorja ZRS Koper. Na Inštitutu za zgodovinske študije se je l. 2010 zaposlil kot mladi raziskovalec za področje beneške zgodovine. Raziskovalno usposabljanje je opravljal v Chicagu (Northwestern University), v Benetkah, Rimu, Firencah in Padovi. Doktoriral je leta 2015 na podiplomskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ z disertacijo »Hieronimo Mutio Iustinopolitano«: renesančni intelektualec med humanizmom in protireformacijo. Leta 2015 je bil imenovan za namestnika predstojnika Inštituta za zgodovinske študije. Med letoma 2015 in 2017 je vodil Založbo Annales ZRS Koper. Leta 2017 je bil imenovan za vodjo Centra za beneško zgodovino in kulturno dediščino. Z decembrom 2017 je nastopil funkcijo svetovalca direktorja ZRS Koper in bil l. 2018 izvoljen za člana Upravnega odbora ZRS Koper.

Področja raziskovanja:

  • kulturna zgodovina,
  • humanizem in renesansa,
  • beneška zgodovina,
  • zgodovina novega veka,
  • zgodovinska antropologija.