PREDSTAVITEV

Mediteranski center zdravja, ki se nahaja v Areni Bonifika (Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper, Slovenija) je bil ustanovljen konec leta 2017 z namenom prenosa znanja Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper med končne uporabnike. Prostori centra so namenjeni vsesplošni podpori zdravja temelječ na svetovno priznanemu znaku odličnosti – mediteranskemu življenjskemu slogu.

Zastavljene cilje in tako postati edinstveni diagnostični center na Primorskem in širše, bomo dosegali s funkcionalno diagnostiko, razvojem in načrtovanju sodobnih in celostnih programov vadbe in rehabilitacije po meri posameznikov, z zagotavljanjem varnega vračanja po poškodbah ter načrtovanjem zdravega delovnega mesta.

Zaupani akreditaciji in poslanstvi FIFA medicinskega centra odličnosti (Medical Centre of Excellence) ter Olimpijskega referenčnega športnomedicinskega centra pa predstavljata pomembno podporo športu v lokalnem okolju in širše.

 

Vodja: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Kontaktna oseba: Matej Kleva
E-naslov: mcz@zrs-kp.si
Tel.: +386 40 873 779 (Matej)

Mediteranski center zdravja

dr. Pišot Rado

znanstveni svetnik
vodja centra
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

Kleva Matej

univ. dipl. kineziolog
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

dr. Koren Katja

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 31
Mediteranski center zdravja

dr. Marušič Uroš

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 36
Mediteranski center zdravja

dr. Meulenberg Cecil

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

Paravlić Armin

asistent
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski center zdravja

dr. Pišot Saša

višja asistentka
Phone: +386 5 663 77 31
Mediteranski center zdravja

dr. Šimunič Boštjan

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 36
Mediteranski center zdravja

dr. Zubac Damir

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00