PREDSTAVITEV

Center za upravljanje projektov (CUP) je infrastrukturna enota, ki sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ZRS Koper in s projektnimi timi v fazi priprave projektnih predlogov kot tudi pri izvajanju mednarodnih projektov in pri razvoju mednarodne projektne dejavnosti ZRS. CUP je bil vzpostavljen leta 2010 s ciljem večje uspešnosti pri kandidiranju na mednarodne razpise in večje učinkovitosti pri izvajanju projektov. V okviru svojega delovanja CUP izvaja naloge, ki so skupne vsem projektom, in sicer na področju financ, kontrolinga projektov, pravne ureditve projektov in projektnega managementa.

Kompetence in dosežki

V dosedanjem delovanju je CUP nudil svoje storitve pri izvajanju številnih projektov v okviru naslednjih programov: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013, OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Program Jugovzhodna Evropa (SEE), Program IPA Jadranska pobuda, Program Vseživljenjsko učenje ter različnih razpisov Evropske komisije.

Izmed teh velja izpostaviti, da je CUP finančno upravljal, koordiniral in vodil administracijo za dva strateška projekta (SIGMA2 in Shared Culture) v vlogi vodilnega partnerja v skupni vrednosti nad 7 mio €.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo CUP-a je projektnim timom nuditi specializirano strokovno pomoč in storitve s področij financ in kontrolinga projektov, pravne ureditve projektov in projektnega managementa, z namenom povečanja učinkovitosti ter uspešnosti prijav in izvajanja mednarodnih projektov ZRS Koper.

Vizija CUP-a je postati katalizator razvoja kakovosti mednarodne projektne dejavnosti na ZRS Koper.

 

Vodja: Nives Rupnik

 

E-naslov: cup@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 37

SODELAVKE

Center za upravljanje projektov

Rupnik Nives

samostojna strokovna sodelavka VII/1
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 06
Center za upravljanje projektov

Pandev Barbara

samostojna strokovna sodelavka VII/1
Phone: +386 5 663 77 37

STORITVE