dr. Mateja Sedmak

znanstvena svetnica
predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 91
Mateja Sedmak je doktorica socioloških znanosti, znanstvena svetnica in od leta 2007 vodja Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Od ustanovitve (2000-2013) je bila vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja na ZRS Koper. Predavala je (2003-2016) na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za turistične študije in Kineziologija). Bila je članica Senata Univerze na Primorskem (2003-2007 in 2013-2016) in Senata FHŠ. Je urednica revije Annales- Series Historia et Sociologia, indeksirani v A&HCI in članica uredniških odborov: Družboslovnih razprav, Italian Sociological Review in Demografije (Srbija). Bila je članica (2004-2011) Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti na MIZT RS. Je vodja Sekcije za medkulturne študije pri Slovenskem sociološkem društvu in med leti 2014-2017 tudi članica predsedstva. Od 2017 je predsednica Znanstvenega sveta ZRS Koper. Od 2016 je članica Sveta za družboslovje na ARRS.
Področja dela:
  • etnične študije,
  • medkulturne študije,
  • sociologija družine,
  • sociologija vsakdanjega življenja.