dr. Egon Pelikan

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Egon Pelikan (1963) je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1998 z disertacijo Politični katolicizem na eni in drugi strani rapalske meje. Istega leta je bil na razpisu italijanskega ministrstva za znanost izbran za enoletno gostovanje na Oddelku za zgodovino Univerze v Trstu (Dipartimento di Lingue e Letterature dei Paesi del Mediteraneo). Leta 2004 je bil s strani nemške državne znanstvene ustanove Alexander von Humboldt izbran za enoletno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za zgodovino Univerze Essen-Duisburg. Poleg tega je na povabilo Saške akademije znanosti in umetnosti v Leipzigu v zimskem semestru leta 2011 bil gostujoči raziskovalec. V okviru svojega raziskovalnega dela se ukvarja zlasti z obdobjem modernizacije, torej obdobjem slovenske zgodovine v mednarodnem kontekstu ter zgodovino političnih ideologij posebej od konca 19. stoletja do konca II. svetovne vojne.

Od leta 2004 je dr. Egon Pelikan predstojnik Inštituta za zgodovinske študije na Znanstveno-raziskovalnem središču in član Znanstvenega sveta.

Je član uredniških odborov revij Acta Histriae in Qualestoria ter član raziskovalne ustanove Alexander von Humboldt.

Štipendije in nagrade:

 • štipendist ustanove Alexander von Humboldt leta 2004 (enoletno raziskovalno in pedagoško delo na Oddelku za zgodovino Univerze v Essnu),
 • prejemnik priznanja Glasnik znanosti UP Znanstveno-raziskovalnega središča Koper leta 2003,
 • prejemnik Nagrade Univerze na Primorskem za znanstveno in pedagoško odličnost v letu 2009,
 • 2011, trimesečno gostovanje v okviru ustanove Alexander von Humboldt na Saški akademiji znanosti (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
 • prejemnik nagrade ZRS Koper Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev v letu 2017
 • prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke v letu 2017.

Področja raziskovanja:

 • politična zgodovina,
 • ideologije,
 • 19. in 20. stoletje,
 • zgodovina Slovencev,
 • zgodovina Evrope,
 • narodna emancipacija,
 • politični katolicizem,
 • študije avtoritarizma in totalitarizma,
 • Slovenci pod fašizmom,
 • Slovenci v obdobju med obema vojnama,
 • zgodovina Primorske v 19. in 20. stoletju.