Javna naročila

Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)

Javno naročilo ‘Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 19. 12. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_tehnične specifikacije
 5. Obrazec 1 – Splošni podatki o ponudniku
 6. Obrazec 2 – Predračun
 7. Obrazec 3 – Osnutek pogodbe

Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)

Javno naročilo ‘Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 6. RD6_Pogodba_elektromehanska ucinkovitost
 7. RD7_Menicna izjava

Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)

Javno naročilo ‘Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_Sistem za analizo gibanja
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_Sistem za analizo gibanja
 6. RD6_Pogodba
 7. RD7_Menicna izjava

Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze

Javno naročilo ‘Dobava laboratorijske opreme – Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze’

Rok za oddajo ponudb: 4. 6. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)

Javno naročilo ‘ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 8. 6. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala (2671-18/2018-POG)

Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper (2671-18/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 4. 7. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Razpisi

Razpis za zaposlitev na mesto mladega raziskovalca za področje kineziologije

RAZPIS ŠE NI V TEKU

Razpis za zaposlitev na mesto mladega raziskovalca

Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper išče kandidata ali kandidatko za zaposlitev na mesto mladega raziskovalca za obdobje 36 mesecev.

Zaposlitev bo pričela med 1. 7. 2019 in 1. 10. 2019. So-financerja zaposlitve sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU Evropski socialni sklad. Nosilec zaposlitve v sklopu razpisa Razvoj kadrov v športu – Sklop A (http://www.olympic.si/trenerji/razvoj-kadrov) pa je Olimpijski komite Slovenije. Razpis velja le za kandidate, ki so že vpisani na doktorske študijske programe Fakultete za šport UL ali Aplikativne kineziologije UP oziroma tudi za tiste, ki se 1. 10. 2019 nameravajo vpisati na omenjene doktorske študijske programe. Usposabljanje v sklopu zaposlitve po potekalo na sedežu Inštituta za kineziološke raziskave, v Kopru, in na sedežu izbranega študijskega programa.

 

Kandidati naj se prijavijo na e-naslov: info@zrs-kp.si in v prijavi navedejo (oz. priložijo) naslednje pomembne informacije:

 • Status vpisa na doktorski študij (v kateri program/letnik ste že vpisani oz. v kateri program se boste vpisali 1. 10. 2019);
 • Življenjepis
 • Dokazilo o zadnje doseženi stopnji izobrazbe
 • Seznam objavljenih znanstvenih in strokovnih objav izpis iz COBISS-a na katerem so označeni članki in objave
 • Dokazilo o dosedanjem delu na področju razvoja športnega rezultata v praksi iz katerega je razvidno število let navedenega dela, potrjeno s strani znanstveno – raziskovalne ustavove
 • Dokazilo o morebitnih športnih rezultatih kot športnika ali trenerja.

Izbrani kandidat se bo moral obvezati, da bo do 1. 8. 2022 imel opravljene vse izpite na doktorskem študiju ter odobreno dispozicijo doktorske naloge, medtem ko je zagovor doktorata lahko kasneje.

Prijave na razgovore sprejemamo do 1. 3. 2019.