Javna naročila

Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)

Javno naročilo ‘Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 19. 12. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_tehnične specifikacije
 5. Obrazec 1 – Splošni podatki o ponudniku
 6. Obrazec 2 – Predračun
 7. Obrazec 3 – Osnutek pogodbe

Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)

Javno naročilo ‘Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 6. RD6_Pogodba_elektromehanska ucinkovitost
 7. RD7_Menicna izjava

Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)

Javno naročilo ‘Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_Sistem za analizo gibanja
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_Sistem za analizo gibanja
 6. RD6_Pogodba
 7. RD7_Menicna izjava

Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze

Javno naročilo ‘Dobava laboratorijske opreme – Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze’

Rok za oddajo ponudb: 4. 6. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)

Javno naročilo ‘ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 8. 6. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala (2671-18/2018-POG)

Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper (2671-18/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 4. 7. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Razpisi