Javna naročila

Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe ZRS Koper (2671-10/2019-POG)

Javno naročilo ‘Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 29. 4. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Obrazec ESPD
 3. RD3 – Predračun
 4. RD4 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD5 – Tehnične specifikacije
 6. RD6 – Vzorec pogodbe

Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper (2671-08/2019-POG)

Javno naročilo ‘Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper’

Rok za oddajo ponudb: 26. 4. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Narocnik_ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD 4 in 5 – Predračun SKLOP 1 in Predračun SKLOP 2
 5. RD6 – Vzorec pogodbe
 6. RD7 – Splošni podatki o ponudniku

Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper (2671-09/2019-POG)

Javno naročilo ‘Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 25. 4. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom_PREVAJANJE
 2. RD2 – Obrazec predračun
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD4 – Izjava
 5. RD5 – Splošni podatki o ponudniku
 6. RD6 – Vzorec okvirnega sporazuma
 7. Narocnik_ESPD

Razpisi

Trenutno ni odprtega nobenega razpisa

Arhiv javnih naročil

Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper (2671-05/2019-POG)

Javno naročilo ‘Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper’

Rok za oddajo ponudb: 8. 3. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD 4 in 5 – Predračun SKLOP 1 in Predračun SKLOP 2
 5. RD 6 – Vzorec pogodbe
 6. RD 7 – Splošni podatki o ponudniku

Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)

Javno naročilo ‘Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 19. 12. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_tehnične specifikacije
 5. Obrazec 1 – Splošni podatki o ponudniku
 6. Obrazec 2 – Predračun
 7. Obrazec 3 – Osnutek pogodbe

Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)

Javno naročilo ‘Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 6. RD6_Pogodba_elektromehanska ucinkovitost
 7. RD7_Menicna izjava

Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)

Javno naročilo ‘Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_Sistem za analizo gibanja
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_Sistem za analizo gibanja
 6. RD6_Pogodba
 7. RD7_Menicna izjava

Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze

Javno naročilo ‘Dobava laboratorijske opreme – Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze’

Rok za oddajo ponudb: 4. 6. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)

Javno naročilo ‘ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 8. 6. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala (2671-18/2018-POG)

Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper (2671-18/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 4. 7. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Arhiv razpisov

Razpis za zaposlitev na mesto mladega raziskovalca za področje kineziologije

Razpis za zaposlitev na mesto mladega raziskovalca

Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper išče kandidata ali kandidatko za sklenitev pogodbe o sodelovanju za mesto mladega raziskovalca na področjih športa/kineziologije, psihologije ali medicine.

Razpis je namenjen kandidatom, ki so že vpisani na doktorske študijske programe omenjenih področij. Pogodbeno sodelovanje je predvideno za čas od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 (36 mesecev). Do zaključka sodelovanja mora kandidat opraviti vse izpite (60 kreditnih točk) in oddati najmanj prvo doktorsko seminarsko nalogo.

 

Kandidati naj se prijavijo na e-naslov: info@zrs-kp.si in v prijavi pošljejo:

 • življenjepis,
 • kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, iz katere je razvidno stalno prebivališče,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • seznam znanstvenih in strokovnih objav (izpis iz COBISS-a), na katerem so označeni članki in objave,
 • morebitno dokazilo o trenutni zaposlitvi (fotokopijo pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o sodelovanju oz. drugega ustreznega dokumenta v primeru samostojnega podjetnika oz. zasebnega športnega delavca) in
 • izjavo o nameri prekinitve dosedanjega dela v primeru, da bo posameznik sprejet v okviru tega projekta,
 • dokazilo o dosedanjem delu na področju razvoja športnega rezultata v praksi, iz katerega je razvidno število let navedenega dela, potrjenega s strani znanstveno – raziskovalne inštitucije, oziroma dokazilo o dosedanjem delu v praksi na področju prava v športu, potrjenega s strani ustrezne institucije,
 • dokazilo izobraževalne institucije o vključenosti posameznika v doktorski študij (v pedagoški proces) na področju športa/kineziologije ali drugih interdisciplinarnih ved, povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija),
 • izjavo posameznika, da bo v obdobju vključenosti v projekt RKŠ- sklop A opravil vse izpite (60 kreditnih točk) in oddal najmanj prvo doktorsko seminarsko nalogo.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so že vpisani v doktorski študij, prijavijo pa se lahko tudi kandidati, ki v študijskem letu 2018/19 še niso vpisani na doktorski študij in se nameravajo vpisati s 1. 10. 2019. V tem primeru še ni potrebno prilagati Dokazila izobraževalne inštitucije o vključenosti posameznika v doktorski študij.

Kandidati naj prijave pošljejo z elektronsko pošto na e-naslov: info@zrs-kp.si do vključno 1. 4. 2019.