Pravni akti

Statut ZRS Koper (PDF)


Poslovnik o delu Upravnega odbora Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Poslovnik o delu Znanstvenega sveta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive (PDF)


Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper  (PDF)


Priloge k pravilniku o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (DOCX)


Pravilnik o prvih volitvah v Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o hrambi, uporabi, varovanju in uničevanju žigov in ključev ter kartic za beleženje delovnega časa in kontrole pristopa ter alarmni sistem, ki se uporabljajo na ZRS Koper (PDF)


Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


 Pravilnik o delu z otroki (PDF)


Pravilnik o volitvah v Upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (PDF)

Temeljni dokumenti

Letno poročilo 2017 (PDF)


Letno poročilo 2016 (PDF)