06 Nov 2018

Predstavitev monografije ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS

ABOUT EVENT

Založba Annales ZRS Koper 

vabi na predstavitev knjige

ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS

O geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini,

ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote

Zbrali in uredili: Danila Zuljan Kumar in Mojca Perkon Kofol

ki bo v torek, 6. novembra 2018, ob 19.30 uri,

v večnamenskem objektu v Levpi, Levpa 27 (Kal nad Kanalom).

 

Uvodni nagovor bo imel župan Občine Kanal ob Soči, g. Andrej Maffi.

O monografiji:

Knjiga obravnava zahodne predele Banjške planote, od brega Soče pri Avčah navzgor, preko Levpe in Koprivišča vse do Kala nad Kanalom. V enaindvajsetih prispevkih je devetnajst avtorjev ustvarilo domoznansko podobo ene značilnih zahodnoslovenskih krajin, od prazgodovine do današnjih dni. Pobuda za izdajo je nastala ob 500-letnici romarske cerkve Marije Snežne v Nadavču. Knjiga ponuja zanimiv vpogled v večstoletno dogajanje, ki je krojilo usodo tega prostora in narekovalo smernice stanja in razvoja. Zbrano gradivo je vsestransko odkrilo in predstavilo ozemlje, ki je, razen nekaterih izjem, izostalo iz zanimanja domoznanskih piscev.

Izid knjige sta finančno podprli Občina Kanal ob Soči in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Na dan predstavitve bo možnost nakupa monografije po znižani ceni.

Vljudno vabljeni!

 

EVENT SPEAKERS

Registration for : Predstavitev monografije ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Podrobnejše informacije