Medkulturno povezovanje na krilih pravljic

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 06.01.2015 - 30.06.2015
Program Medkulturni dialog
Tip projekta Aplikativni projekt

Nosilec projekta: Primorska gospodarska zbornica
Trajanje projekta: 28.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Sponzorska pogodba mednarodna konferenca "otrok v gibanju"

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Banka Koper
Trajanje projekta: 02.10.2014 - 04.10.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 29.04.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Regionalni razvojni center Koper
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Javni zavod Park Škocjanske jame
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: ERICo Velenje
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Izvedba študije analize stanja - fokusne skupine

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 30.05.2014
Tip projekta Tržni projekt

Nosilec projekta: Občina Izola
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Francoski inštitut v Sloveniji
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Veleposlaništvo Republike Avstrije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Istituto Italiano di Cultura In Slovenia
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: PJP D.O.O.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Izvedba storitev medland 2020

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: Primorska gospodarska zbornica
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 28.12.2014
Tip projekta Tržni projekt

Vpliv redne športne vadbe športnikov starostnikov na mišično sestavo

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Fundacija za šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: SPIRIT- Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.11.2014
Tip projekta tržni projekt

Z aktivnim sedenjem do zdravja in višje delovne učinkovitosti

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 10.11.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Mestna občina Koper
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Sponzorska pogodba »Otrok v gibanju/kineziologija – pot zdravja«

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: CLIMBOO D.O.O.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Sponzorska pogodba »Otrok v gibanju/kineziologija – pot zdravja«

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: BTC D.D.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Sponzorska pogodba »Otrok v gibanju/kineziologija – pot zdravja«

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Kreativni aluminij
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Fundacija za šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Luka Koper D.D.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere: dr. Jure Ramšak

Inštitut za zgodovinske študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Izolska Dantejeva kodeksa

Inštitut za zgodovinske študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: Občina Izola
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: MKGP
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Pogodba o izvajanju genetskih analiz oljk v letu 2014

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 20.11.2014
Tip projekta tržni projekt

Pogodba o izvajanju analiz oljčnega olja v letu 2014

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 20.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Dodatek št. 2 k pogodbi C2132-13-000017

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Nosilec projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 26.11.2013 - 28.11.2013
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 01.12.2013
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 31.12.2013
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 24.06.2013 - 04.10.2013
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 01.05.2013 - 30.10.2014
Program Nacionalni projekt Javnega razpisa za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014

Vodja projekta: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta Strokovne naloge MKO

Spremljanje kakovosti oljčnega olja v letu 2013

Inštitut za oljkarstvoDrugi projekti
Laboratorij Inštituta za oljkarstvoDrugi projekti
Vodja projekta: Milena Bučar Miklavčič
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta Strokovne naloge MKO

Vodja projekta: doc. dr. Bojan Butinar
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2013
Tip projekta Razvojno-raziskovalno delo za Urad RS za meroslovje MGRT

Nosilec projekta: UP FAMNIT
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: Hoteli Bernardin
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2012
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2011
Tip projekta tržni projekt

Delovni in življenjski pogoji delavcev migrantov v Sloveniji

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 28.02.2011
Tip projekta Ostali raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2010 - 31.07.2011
Tip projekta Ostali raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2010
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2012
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta državnega zbora RS

Inštitut za družboslovne študijeDrugi projekti
Vodja projekta: dr. Dejan Verčič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 31.05.2010
Tip projekta Ostali raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2009
Tip projekta tržni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2010
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2011
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2013
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2012
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 01.01.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2014
Tip projekta tržni projekt

EVACS - Evropsko veteransko prvenstvo v atletiki

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2008 - 01.09.2008
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.04.2008 - 31.12.2008
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 18.01.2008 - 31.12.2008
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.01.2008
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2008
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 01.01.2010
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2008 - 31.12.2011
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2007 - 31.05.2007
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2007
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 31.12.2004
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 31.12.2004
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1970
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1970
Tip projekta tržni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1970
Tip projekta tržni projekt

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh