maj, 2013

 18.05.2013 | Arheološki park Simonov zaliv, Izola

Dan odprtih vrat: Arheološki park Simonov zaliv v Izoli v okviru projekta PArSJAd

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,Inštitut za dediščino Sredozemlja ob mednarodnem dnevu muzejev organiziraDan odprtih vrat, ARHEOLOŠKI PARK SIMONOV ZALIV v Izoli, v soboto, 18.maja 2013. V okviru strateškega projekta "Arheološki parki severnega Jadrana" PArSJAdsofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Program Dneva odprtih vrat v Arheološkem parku Simonov zaliv:

 • 10.00-13.00:
  ogled parka
 • 10.00-12.00:
  delavnice za otroke – Otroške igre v antiki (6-14 let) (v sodelovanju zMuzejem grada Umaga) NOVO!,
 • 10.00-12.00:
  prikaz rimskih obrti – izdelava mozaika, izdelava nakita, kamnoseštvo,
 • 10.00-11.30:
  arheološka delavnica za odrasle – IZDELAVA MOZAIKA (do 8udeležencev, obvezna prijava na: izola@borzaznanja.si),
 • 11.00-12.30:
  predstavitev rimske kuhinje z degustacijo (v sodelovanju s Srednjošolo Izola),
 • 17.00-19.00:
  ogled parka.

V primeru slabega vremena dogodek odpade. Vstopnine ni.

Arheološki park Simonov zaliv
vila.simonovzaliv@zrs.upr.siapril, 2014

 25.04.2014 | Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Titov trg 5, Koper

Populations' Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria

Vabimo vas na mednarodni simpozij Populations' Transfers in 20th Century Europe. The Case of Istria Premiki prebivalstva v Evropi v 20. stoletju. Primer Istre v petek 25. in soboto 26. aprila 2014 na UP FHŠ v Kopru - Capodistria.

Desetletja po povojnem spreminjanju državnih mej in politične ureditve terposledično masovnem odhodu (večinoma) italijansko govorečih prebivalcev Istre,ostaja ta del zgodovine v marsikaterem pogledu neznan in zamolčan. Z njegovoumestitvijo v širši evropski kontekst bo simpozij skušal izboljšati razumevanjetega obdobja tako med strokovnjaki kot med širšo javnostjo.

Zaradi mednarodne udeležbe bodo predavanja potekala v angleščini, razpravapa bo omogočena tudi v slovenščini in italijanščini. Program in povzetki so vpriponki.maj, 2014

 15.05.2014 | Gozd - Martuljek,Slovenija

Poezija miru

Inštitut za filozofske študije Univerze na Primorskem (Koper, Slovenija) vljudnovabi k oddaji prispevkov za konferenco »Poezija miru«, ki se bo odvijala od 15. do 18. maja 2014 v Gozdu - Martuljku,Slovenija.junij, 2014

 10.06.2014 | Koper, knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, Garibaldijeva 1

Simpozij Kultura mešanosti

Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

in Sekcija za medkulturne študije Slovenskega sociološkega društva

organizirata

SIMPOZIJ »KULTURA MEŠANOSTI«

Osrednja tema simpozija bodo medkulturna srečanja, medkulturno, medversko in medjezikovno prepletanje ter prevpraševanje hibridnih, transkulturnih, multiplih in mešanih identitet. Empirična dejstva izpričujejo, da se vse več ljudi, če ima to možnost, opredeljuje večkulturno, »večrasno« in večjezično. Etnično mešani ljudje so skladno s statističnimi in demografskimi podatki najhitreje naraščajoča družbena skupina. S tega stališča bo posebna pozornost posvečena hibridnim in transkulturnim identitetam članov etnično mešanih družin, migrantov prve, druge in tretje generacije, ljudem živečim ob mejah in vsem nam, realnim in/ali virtualnim popotnikom skozi prostore kulture. V globalni, postmoderni družbi, ki jo Foucault (1986) poimenuje kar »era prostora« drugi svetovi in kulture vstopajo v naša življenja, tudi če se v fizičnem prostoru dejansko ne premaknemo. Tudi Welsch (1995) izpostavlja, da smo v družbi globalnih migracij in množične participacije v virtualnih svetovih pravzaprav vsi transkulturni. Gre pri aktualnem izpostavljanju večkulturnih, multiplih in hibridnih identitet za znanstveno »modno muho« ali realni odsev (pogosto zanikanih) družbenih dejstev?

 

PROGRAM v priponkiseptember, 2014

 10:00     17.09.2014 | 

7. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

17. septembra 2014 v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju

 

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' v sodelovanju z dogodkom Dan inovativnosti 2014 Gospodarske zbornice Slovenije 17. septembra 2014 organizira 7. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij.

Osrednja tema letošnje konference je uvajanje sistema inovacij v organizacijah in vrednotenje tehnologije za zagotovitev financiranja, ki bo dopolnjena z nagradami za inovacije v raziskovalnih laboratorijih in podjetjih ter start-up delavnico.

Posebej vabimo vse raziskovalce k prijavam za nagrado za inovacijo z največjim komercialnim potencialom po izboru tujih strokovnjakov s področja prenosa tehnologij ter predstavnikov domačega in tujega tveganega kapitala v višini 2.000 EUR.

Podjetjem in raziskovalcem bodo omogočeni vnaprej dogovorjeni spoznavni sestanki in pogovori o razvojno-tehnoloških rešitvah ter predstavitve invencij in komercialno zanimivih projektov.

 

Dodatne informacije in prijave:
Spletna stran: http://tehnologije.ijs.si/7ittc/
Elektronska pošta: tehnologije@ijs.si
Telefon: +386 1 477 3224 08:20     25.09.2014 | 

NAJBOLJ VŠEČNA EMBALAŽA OLJČNEGA OLJA

Inštitut za oljkarstvo UP ZRS in Primorske novice vabijo oljkarje k sodelovanju v natečaju za najbolj všečno embalažo oljčnega olja po izboru potrošnikov in strokovne komisije. 

Etiketirane steklenice oddajte do srede, 1. oktobra, med 8. in 16. uro v Laboratorij za preskušanje olja pri UP ZRS IZO, Zelena ulica 8c, 6310 Izola (tel.: 05/640 26 30).

Podelitev nagrad bo v nedeljo 5. oktobra ob 16. uri na Dnevih kmetijstva slovenske Istre v Kopru. 09:00     27.09.2014 | HRASTOVLJAH, v SOBOTO, 27. septembra 2014 od 9.00 do 18.00

ODPRTJE PARKA AVTOHTONIH RASTLIN IN ŽIVALI

ZAKLJUČNO PRIREDITEV

mednarodnega projekta BIODINET

 in

ODPRTJE PARKA AVTOHTONIH RASTLIN IN ŽIVALI HRASTOVLJE

v

HRASTOVLJAH, v SOBOTO, 27. septembra 2014 od 9.00 do 18.00.

 

Ob uradnem odprtju parka bodo dogajanje dodatno popestrile istrska tržnica s predstavitvijo lokalnih proizvajalcev in obrtnikov,

naravoslovne in umetniške delavnice ter zanimiv kulturni program.

Prireditev bo potekala na ploščadi pri turistično informacijskem centru v Hrastovljah (Hrastovlje 4)

in v Parku avtohtonih rastlin in živali (Hrastovlje 45a).

 

Vljudno vabljeni!

  11:00     27.09.2014 | SIMONOV ZALIV, v soboto 27. septembra 2014

ARHEOLOŠKI PARK SIMONOV ZALIV

Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

L'Istituto del patrimonio Mediterraneo del Centro di Ricerche Scientifiche dell’Università del Litorale

 

vas vabi v / è lieto di invitarvi nel

 

ARHEOLOŠKI PARK SIMONOV ZALIV

PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN SIMONE

 

v soboto 27. septembra 2014 / sabato 27 settembre 2014

 

PORTA PATENS – ODPRTA VRATA

PORTA PATENS – PORTE APERTE

 

9.00 Arheološka delavnica za odrasle: Izdelava freske - delavnico bo vodil freskant Hari Vidović (do 10 oseb, obvezna prijava na: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si)

Laboratorio archeologico per adulti: Realizzazione d’affresco - Il laboratorio verrà condotto dall frescatore Hari Vidović ( fino a 10 persone, preiscrizione via e-mail: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si )

 

11.00 Arheološko najdišče, strokovno vodstvo

Parco archeologico, visita guidata del parco

 

11.00 Antične igre za otroke / Giochi antichi per i bambini

 

13.00 Arheološka delavnica za odrasle: Izdelava Mozaika – delavnico bo vodila magistrica umetnostne zgodovine in izvedenka mozaične umetnosti Megi Uršič Calzi Miceli (do 10 oseb, obvezna prijava na: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si )

Laboratorio archeologico per adulti: Facciamo un mosaico – Il laboratorio verrà condotto dalla storica dell’arte e mosaicista Megi Uršič Calzi Miceli (fino a 10 persone, Preiscrizione obbligatoria via e-mail: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si )

 

16.00 Izdelava mozaika, delavnica za otroke

Facciamo un mosaico, laboratorio didattico per i bambini

 

Za udeležence so vse delavnice brezplačne. / Per i partecipanti tutti i laboratori sono gratuiti.

 

VSTOP PROST! ENTRATA LIBERA!

 

Informacije / Informazioni: vila.simonovzaliv@zrs.upr.sioktober, 2014

 08:00     01.10.2014 | 

Delavnica »Kineziologija staranja«

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za kineziološke raziskave UP ZRS

VABI na

Delavnica »Kineziologija staranja«,

ki bo od 1. do 6. 10. 2014.

V okviru 27 kontaktnih ur bomo udeležence izobrazili za vadbeno in prehransko svetovanje starejšim.

Vljudno vabljeni! 08:00     02.10.2014 | 

Aktivnosti v okviru projekta Wellfood

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za oljkarstvo UP ZRS

VABI na

aktivnosti v okviru projekta Wellfood

ki bo od 2. do 7. oktobra 2014

Aktivnosti v okviru projekta Wellfood, aktivnosti, in sicer:

2. 10. od 16.00 do 21.00: predavalnica na UP ZRS, Koper, Garibaldijeva 1

Delavnica: Izobraževanje na temo označevanja živil – zagotavljanje kakovosti in varnosti  s poudarkom na označevanju oljčnega olja

3. 10.: ob 15.00: oljarna  Hrvatin

Oljarna Hrvatin bo ob 10. obletnici delovanja, v sodelovanju z Inštitutom za oljkarstvo UP ZRS organizirala izobraževanje:

Delavnica: Senzorično ocenjevanje oljčnega olja in namiznih oljk ter  vpliv nekaterih tehnoloških novosti  na kakovost oljčnega olja.

Delavnica : Kako kuhamo in obogatimo jedi z oljčnim oljem.

 4.- 5.10.: Dnevi  kmetijstva Slovenske Istre 2014, v sodelovanju s Primorskimi novicami bo potekal  dogodek  »NAJBOLJ VŠEČNA EMBALAŽA OLJČNEGA OLJA« po izboru potrošnikov in izboru strokovne komisije.

 6. 10. ob 16.00: Pretorska palača, Delavnica: Pomen raziskovalnih inštitucij pri zagotavljanju kakovosti in varnosti hrane ter pri ohranjanju narave.

 7. 10. od 16.00 do 21.00, predavalnica na UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Delavnica: Inovacije v agroživilstvu.

Vljudno vabljeni!

 

  08:00     03.10.2014 | 3. 10. in 4. 10. 2014, v hotelu Grand Hotel Bernardin

Znanstveni in strokovni posvet »Otrok v gibanju«

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za kineziološke raziskave UP ZRS

VABI na

Znanstveni in strokovni posvet »Otrok v gibanju«,

ki bo 3. 10. in 4. 10. 2014, v hotelu Grand Hotel Bernardin

več o tem na:

http://ovg.upr.si/index.php/sl/.

Vljudno vabljeni!

 

 

  08:00     04.10.2014 | 4. 10. 2014, Koper

Kmetijski dnevi slovenske Istre

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za biodiverzitetne študije UP ZRS

VABI na

Kmetijski dnevi  slovenske Istre

ki bo 4. 10. 2014

Vljudno vabljeni!

 

 

  10:00     05.10.2014 | Knjižnica UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Ravnanje z raziskovalnimi podatki v družboslovju

Knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

in Arhiv družboslovnih podatkov

 

v nizu »dnevi odprtih vrat Knjižnice UP ZRS« ob 20-letnici Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem vljudno vabita na predstavitev

 

RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI V DRUŽBOSLOVJU

v sredo, 5. novembra 2014, ob 10. uri

v Knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper. 08:00     13.10.2014 | 

»Znanje za zdravje: odprimo vrata zdravju«

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za kineziološke raziskave UP ZRS

VABI na

»Znanje za zdravje: odprimo vrata zdravju«,

ki bo od 13. do 18. 10. 2014,

v okoliških krajih Kopra bomo izvajali preventive meritve zdravja, in sicer:

13.10. v Hrvatinih; 14.10. v Dekanih; 15.10. v Sv. Antonu; 16.10. v Marezigah; 17.10. v Šmarjah.

18.10., Gledališče Koper: vsi udeleženci so povabljeni na predavanje in gledališko igro

Vljudno vabljeni!

 

  12:51     13.10.2014 | V ponedeljek (13.10) v Hrvatinih, v torek v Dekanih, v sredo bomo v Sv. Antonu, v četrtek v Marezigah in v petek v Šmarjah. Akcijo bomo zaključili v soboto, 18. oktobra ob 17. uri v Gledališču Koper

Četrto leto zapored organizirana akcija "Spoznajmo bolezni srca in ožilja"

Spoštovani,

Splošna bolnišnica Izola (Oddelek za kirurgijo) in Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Inštitut za kineziološke raziskave) v sodelovanju z Mestno občino Koper in Gledališčem Koper,  že četrto leto zapored organizirata akcijo "Spoznajmo bolezni srca in ožilja". Letos bo akcija potekala pod geslom "Znanje za zdravje" in se bo iz središča Kopra preselila na obrobje v okoliške vasi. Med akcijo bodo strokovnjaki SBI in UP ZRS izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, sestave in indeksa telesne mase, gleženjskega indeksa, mišične moči in funkcionalne gibalne zmogljivosti. Na podlagi rezultatov bodo strokovnjaki, zdravniki in kineziologi, udeležencem svetovali kako ohraniti in izboljšati svoje zdravje.

Akcija bo potekala od ponedeljka, 13. oktobra  do petka, 18. oktobra med 14. in 17. uro in sicer vsak dan na drugi lokaciji. Tako bomo meritve izvajali: v ponedeljek (13.10) v Hrvatinih, v torek v Dekanih, v sredo bomo v Sv. Antonu, v četrtek v Marezigah in v petek v Šmarjah. Akcijo bomo zaključili v soboto, 18. oktobra ob 17. uri v Gledališču Koper. Poučnim, poljudnim predavanjem o pomenu gibanja in zdrave prehrane za zdravje bo sledil kulturni prispevek. Smeh je pol zdravja in tako si bomo skupaj ogledali gledališko predstavo, komedijo »Gledališka vaja« v režiji Katje Pegan.

Na stičišču stroke, znanosti in kulture bomo tako različni strokovnjaki skušali poiskati poti do zdravja in zdravega načina življenja.

 

Vabljeni, da to informacijo posredujete širšemu občinstvu.

  

Za organizacijski odbor:

 

Asist. dr. Mladen Gasparini, dr. med.                                Prof. dr. Rado Pišot, prof. tel. vzg.

Splošna bolnišnica Izola                                                     UP Znanstveno-raziskovalno središče 19:00     15.10.2014 | v sredo, 15. oktobra 2014, ob 19.00, v Foresteriji UP FHŠ

Predstavitev Bosansko-slovenskega slovarja

Oddelek za slovenistiko

Fakultete za humanistične študije

in

Inštitut za jezikoslovne študije

Znanstveno-raziskovalnega središča

Univerze na Primorskem

ter

 Zavod Averroes iz Ljubljane 

 

 v nizu kulturno-izobraževalnih slovenističnih prireditev SloVeČeri

in ob 20-letnici UP ZRS

 

vljudno vabijo na

predstavitev

Bosansko-slovenskega slovarja

avtorjev Senahida Halilovića in Amre Halilović

(Sarajevo, Slavistički komite, Ljubljana, Zavod Averroes, 2014)

 

v sredo, 15. oktobra 2014, ob 19.00

v Foresteriji UP FHŠ

(vstop v Foresterijo bo s Titovega trga in iz atrija UP FHŠ).

 

Slovar bodo predstavile: soavtorica Amra Halilović, redaktorica dr. Vesna Mikolič in tehnična urednica Ela Porić.

 

knjȉga, -ē ž. 1. knjiga |večje število trdno sešitih tiskanih listov|: čitati ~u brati knjigo 2. zastar. pisava, papir3. knjiga |kot knjiga trdno sešiti listi za uradne zapise|: zemljišna ~ zemljiška knjiga,~ žalbi pritožna knjiga
baviti se ~om ukvarjati se s knjigami |brati, študirati|; čitati kao ~ubrati kakor knjigo |spregledati namene nekoga|; čovjek od ~e izobražena, razgledana oseba; džepna ~ žepna knjiga |manjša knjiga|; gutati ~e požirati knjige |veliko brati|; ~ žalostižalnaknjiga|knjiga, v kateri se s podpisom izazi sožalje ob smrti|; spala ~ na dva slovamalo je poštenih 19:00     16.10.2014 | ki bo 16.10.2014, ob 19. uri, v knjižnici v Izoli.

Predstavitev Izolskih Dantejevih kodeksov

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za zgodovinske študije UP ZRS

VABI na

predstavitev Izolskih Dantejevih kodeksov

ki bo 16.10.2014, ob 19. uri,

v knjižnici v Izoli.

Vljudno vabljeni! 20:00     22.10.2014 | Predstavili bo v piranskem Gledališču Giuseppe Tartini, v sredo, 22. 10. 2014, ob 20. uri

So lahko soline generator razvoja?

V tednu praznika Občine Piran in

ob 20-letnici Znanstveno-raziskovalnega središča

Univerze na Primorskem

 

bomo v okviru mednarodnega projekta

Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO Sites

predstavili v piranskem Gledališču Giuseppe Tartini

v sredo, 22. 10. 2014, ob 20. uri vrsto razmišljanj na temo:

 

So lahko soline generator razvoja?

Flavij Bonin, Sol je denar

Janez Bogataj, Solni cvet – blagovna znamka Slovenije

Eda Benčič, Fontanigge nekoč in jutri

Robert Turk, Krajinski parki in soline v luči varovanja naravne dediščine

Špela Spanžel, Piranske soline in slovenske potencialne Unesco destinacije

Mitja Guštin, Smo zreli za Unesco?

Peter Bossman, Unesco - dileme piranskega župana

 

Prisrčno vabljeni !

Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem 09:00     24.10.2014 | ki bo 24. oktober ob 9.00. uri, v Piranu, Bolniška 20.

Dan odprtih vrat Inštituta za dediščino Sredozemlja, delavnica ”Koliko star je vaš predmet ?”

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za dediščino Sredozemlja UP ZRS

VABI na

Dan odprtih vrat Inštituta za dediščino Sredozemlja, delavnica ”Koliko star je vaš predmet ?”

ki bo 24. oktober ob 9.00. uri,

v Piranu, Bolniška 20.

Inštitut za dediščino Sredozemlja marsikateri Pirančan že pozna kot prizorišče različnih javnih dogodkov: domoznanskih večerov, predstavitev knjig in okroglih miz. Kaj pa se tam dogaja ob "običajnih" dnevih? S čim se inštitut pravzaprav ukvarja? Kaj se skriva v prostorih nekdanje ribiške, kasneje srednje medicinske šole?

Vse to bo mogoče zvedeti na dnevu odprtih vrat, ko bo inštitut predstavil svojo dejavnost in trenutne projekte ter omogočil ogled zanimive knjižnice. Pa še to: če imate doma star predmet ali dokument, ki si ga ne znate raztolmačiti, ga prinesite s seboj - skupaj bomo morda ugotovili kaj več!

Vljudno vabljeni!

 

 

  08:00     25.10.2014 | 

Dan odprtih vrat Inštituta za kineziološke raziskave

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za kineziološke raziskave UP ZRS

VABI na

Dan odprtih vrat Inštituta za kineziološke raziskave

ki bo 25. oktober,

v primeru lepega vremena bomo na Bonifiki v Kopru (postavili mobilni laboratorij in pripravili štiri merilne postaje (otroci, odrasli, starostniki, športniki). V sodelovanju s UP PEF in UP FVZ bomo organizirali meritve, svetovanja, delavnice

Vljudno vabljeni!

 

 november, 2014

 08:00     03.11.2014 | Knjižnica UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Dnevi odprtih vrat Knjižnice UP ZRS

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Knjižnica UP ZRS

VABI na

Dneve odprtih vrat Knjižnice UP ZRS

 

od torka, 3. novembra, do petka, 7. novembra 2014.

Vljudno vabljeni! 10:00     04.11.2014 | Gimnazija Piran

»Kako vam je lahko sociologija v pomoč pri reševanju vsakdanjih problemov«

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za družboslovne študije UP ZRS

v torek, 4. novembra 2014, 

vabi dijake Gimnazije Piran (3. in 4. letnik ter ostale zainteresirane)

na predstavitev sociologije kot znanstvene vede in praktične implikacije v vsakdanjem življenju.

Z dijaki bo potekal pogovor o družbenih učinkih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na vsakdanje življenje. Pri tem  bodo posebej izpostavljena aktualna področja, kot so zasebnost, druženje in medosebna komunikacija. 12:00     07.11.2014 | Predavalnica UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

“No Effort, Just Peace”: Peace and its Groundlessness in Nishida’s Philosophy

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za filozofske študije UP ZRS

VABI

na Dan odprtih vrat inštituta in predavanje japonskega filozofa Yūjina Itabashija z naslovom

 “No Effort, Just Peace”: Peace and its Groundlessness in Nishida’s Philosophy

Predavanje bo v petek, 7. novembra 214, ob 12. uri v predavalnici UP ZRS (Garibaldijeva 1, Koper).

Izr. prof. dr. Itabashi Yūjin prihaja iz Univerze Risshō v Tokiu in je strokovnjak za filozofijo največjega japonskega filozofa 20. stoletja: Nishida Kitarō (1870–1945), glavnega predstavnika slavne "Kjotske šole"; poleg tega se prof. Itabashi ukvarja s primerjalni študijami med japonsko in zahodno filozofijo, pri čemer se posebej posveča Arthurju Schopenhauerju.

 Predavanje bo v angleškem jeziku.

 

Vljudno vabljeni! 11:00     10.11.2014 | Velika predavalnica UP Fakultete za management (Cankarjeva 5, Koper)

predstavitev monografije "Children Voices: Studies of Interethnic Conflict and Violence in European Schools"

Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

vas v okviru obeležitve 20. obletnice delovanja UP ZRS

VABI

na predstavitev monografije 

CHILDREN'S VOICES: STUDIES OF INTERETHNIC CONFLICT AND VIOLENCE IN EUROPEAN SCHOOLS 

(Uredile: Mateja Sedmak, Zorana Medarić in Sarah Walker), izdane pri mednarodni znanstveni Založbi Routledge.

Predstavitev knjige in pogovor o temah, ki jih obravnava
bo v ponedeljek, 10.11.2014 ob 11. uri 

v Veliki predavalnici UP Fakultete za management (Cankarjeva 5, Koper).

Children voices za Mirello.jpg

 

Knjiga obravnava nadvse aktualna vprašanja medetničnega sobivanja in upravljanja etnične raznolikosti v evropskem kontekstu ter fenomene ksenofobije, rasizma in nestrpnosti s posebnim poudarkom na medetničnem nasilju med otroki v šolskem okolju. Prevprašuje medetnične odnose v sodobni Evropi, vzpon rasizma na evropskem kontinentu in upravljanje medetnične različnosti. V knjigi avtorji in avtorice iz petih evropskih držav, in sicer: Anglije,
Slovenije, Cipra, Italije in Avstrije predstavijo rezultate kvalitativnih in kvantitativnih raziskav s področja medetničnih konfliktov in nasilja v osnovnih in srednjih šolah v različnih kulturnih kontekstih. Poseben poudarek je na vlogi šole kot promotorju državljanstva v globalnem svetu. Ključna ugotovitev knjige je, da šola dejansko predstavlja »varen kraj« in lahko igra aktivno vlogo pri blaženju medetničnih tenzij in spopadu z etnocentrizmom tudi z aplikacijo
politike »ničelne tolerance do nasilja«.

Vljudno vabljeni! 09:00     12.11.2014 | v sredo, 12. novembra 2014 ob 9. uri, Inštitut za dediščino Sredozemlja UP ZRS, Bolniška 20, Piran

Dan odprtih vrat Inštituta za dediščino Sredozemlja in delavnica "Koliko je star vaš predmet?"

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za dediščino Sredozemlja UP ZRS

VABI na

Dan odprtih vrat Inštituta za dediščino Sredozemlja in delavnico ”Koliko je star vaš predmet?”

ki bo 12. novembra 2014 ob 9. uri.

Inštitut za dediščino Sredozemlja marsikateri Pirančan že pozna kot prizorišče različnih javnih dogodkov: domoznanskih večerov, predstavitev knjig in okroglih miz. Kaj pa se tam dogaja ob "običajnih" dnevih? S čim se inštitut pravzaprav ukvarja? Kaj se skriva v prostorih nekdanje ribiške, kasneje srednje medicinske šole?

Vse to bo mogoče izvedeti na dnevu odprtih vrat, ko bo inštitut predstavil svojo dejavnost in trenutne projekte ter omogočil ogled zanimive knjižnice.

Pa še to: če imate doma star predmet ali dokument, ki si ga ne znate raztolmačiti, ga prinesite s seboj - skupaj bomo morda ugotovili kaj več!

Vljudno vabljeni! 17:00     12.11.2014 | v sredo, 12. novembra 2014 ob 17. uri, v Piranu

Javna razprava: Ali Piranske soline želijo postati UNESCOva dediščina?

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za dediščino Sredozemlja UP ZRS

VABI na

javno razpravo

ALI PIRANSKE SOLINE ŽELIJO POSTATI UNESCOVA DEDIŠČINA?

ki bo 12. novembra 2014 ob 17. uri.

Prizadevanja za kandidaturo Piranskih solin za spomenik UNESCA zahtevajo od vlagatelja pripravo vloge, ki utemeljuje univerzalnost in enkratnost spomenika oz območja. V našem primeru gradimo kandidaturo na večstoletni tradiciji pridobivanja soli in na že danes na Slovenskem in v svetu uveljavljeni blagovni znamki. V povezavi z načrtnim urejanjem bogate kulturne krajine in mestnega jedra Pirana imamo morda priložnost, da se postavimo na svetovni zemljevid. S tem pa nam projekt Piranske soline daje povsem novo gospodarsko perspektivo, za katero pa se bomo morali vsi potruditi.

V okviru mednarodnega projekta Ex.PoAus bomo organizirali širšo javno razpravo. Vabljeni bodo občinski svet, javnost in mediji. 10:00     13.11.2014 | v četrtek, 13. novembra 2014 ob 10. uri, v Dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Znanstveni posvet "Zaščita človekovih pravic in kaznovalna politika"

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za filozofske študije UP ZRS

VABI na

Znanstveni posvet "Zaščita človekovih pravic in kaznovalna politika"

ki bo 13. novembra 2014 ob 10. uri

v Dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Namen posveta je izpostaviti povezavo med kulturo človekovih in kazensko politiko. Človekove pravice razumemo pri nas pogosto enostransko. Izpostavimo jih ob razvpitih primerih in politično naelektrenih temah, kot so npr družinski zakonik, romska problematika itd. Toda človekove pravice niso le moralno stališče, biti morajo operativen koncept. Spoštovane, vendar neizvajane človekove pravice so leseno železo. Naslov simpozija vsebuje dva pojma – človekove pravice in kaznovanje –, ki sta skrajni točki vertikale med teorijo in prakso, med abstraktnim konceptom in sankcijo obvezne pravne norme. To ne pomeni, da bodo predavatelji tematizirali ta pojma. Vmes je cel niz korakov, ki jih mora koncept človekovih pravic prehoditi do uresničitve. Odpreti je treba diskusijo o institucionalnih rešitvah, o teoretskih konceptih, o ideologiji, o spremembi zakonodaje, o organizacij državnih organov, o razmerah v zaporih, o vlogi civilne družbe itd.

 

_JTF9849.jpg

Otvoritev posveta v dvorani Državnega sveta

 

_JTF9835.jpg

Prof. dr. Rado Pišot, direktor UP ZRS

 

_JTF9843.jpg

Prof. dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije UP ZRS

 

_JTF9857.jpg

Prof. dr. Rok Svetlič, Inštitut za filozofske študije UP ZRS, organizator posveta

 

_JTF9825.jpg

G. Marjan Fank, v. d. generalnega direktorja policije 

 

_JTF9860.jpg

Prof. dr. Božidar Debenjak, univerzitetni profesor v pokoju

 

_JTF9867.jpg

Prof. dr. Vid Jakulin, Pravna fakulteta UL

 

_JTF9884.jpg

Ga. Katja Bašič, Združenje proti spolnemu zlorabljanju

 

_JTF9913.jpg

G. Igor Bele, vodja sektorja na področju izvrševanja kazenskih sankcij pri Ministrstvu za pravosodje

 

_JTF9899.jpg

Prof. dr. Ksenja Vidmar Horvat, Filozofska fakulteta UL

 

_JTF9922.jpg

G. Marko Šorli, vrhovni sodnik

 

_JTF9927.jpg

Prof. dr. Ivan Bele, Pravna fakulteta UM

 

_JTF9933.jpg

G. Jan Zobec, ustavni sodnik

 

_JTF9915.jpg

Izr. prof. dr. Anton Mlinar, Inštitut za filozofske študije UP ZRS

 

  08:00     15.11.2014 | v soboto, 15. novembra 2014, s pričetkom ob 8.00 uri, v Mestni knjižnici Izola

IZDELAJMO SI MOZAIK

Vabimo vas na

arheološko delavnico

za odrasle

IZDELAJMO SI MOZAIK

(do 10 oseb),

 v Mestni knjižnici Izola,

 v soboto, 15. novembra 2014,  s pričetkom ob 8.00 uri.

 

Na delavnici si boste ob pomoči mentorice,magistrice umetnostne zgodovine, izvedenke mozaične umetnosti Megi Uršič Calzi, izdelali svoj mozaik.

 

Obvezna prijava na: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si

 

Univerza na Primorskem

Znanstveno-raziskovalno središče

Inštitut za dediščino Sredozemlja

 v sodelovanju z

Mestno knjižnico Izola

Borza znanja Izola

Delavnica je brezplačna, traja 5 ur.

 

Več v priponki.

Prijazno vabljeni! 10:00     19.11.2014 | v sredo, 19. november 2014, od 10.00 do 12.00 ure, v prostorih Centra za sodelovanje z gospodarstvom na UP ZRS, Garibaldijeva 18, Koper.

Dan odprtih vrat Center za sodelovanje z gospodarstvom

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Center za sodelovanje z gospodarstvom

VABI na

Dan odprtih vrat Center za sodelovanje z gospodarstvom

ki bo 19. november 2014, od 10.00 do 12.00 ure.

v prostorih Centra za sodelovanje z gospodarstvom na UP ZRS, Garibaldijeva 18, Koper.

Dan odprtih vrat Center za sodelovanje z gospodarstvom, predstavnikom podjetij, kot zainteresiranim raziskovalcem ter širši javnosti bomo predstavili svoje storitve, in rezultate uspešno zaključenih projektov.

Vljudno vabljeni! 17:30     20.11.2014 | v četrtek, 20. november 2014, ob 17.30 uri v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper.

Srečko in Peter, esej o prijateljstvu med Srečkom Kosovelom in Petrom Martincem avtorice Lucije Čok

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za jezikoslovne študije

VABI na

SREČKO IN PETER

Esej o prijateljstvu med Srečkom Kosovelom in Petrom Martincem

avtorice Lucije Čok

ki bo 20. november 2014, ob 17.30 uri

v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper.

Dvojezični, slovensko–francoski esej o korespondenci med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom je zaokrožen opis njunih osebnosti, medsebojnih vezi in pogledov na tedanji čas ter refleksija o obdobju, ko se je slovenska inteligenca od germanskega usmerila v francoski literarni svet.

 Predstavitev se vključuje med dogodke, ki zaznamujejo 20-letnico delovanja UP ZRS in 15-letnico društva Peter Martinc.

 Delo bo predstavil dr. Janez Vrečko, večer bo povezovala Neva Zajc.

Po literarnem dogodku vas KD Peter Martinc vabi na pokušino novega Beaujolaisa.

Veselimo se Vaše prisotnosti.

 

Vljudno vabljeni!

  11:00     27.11.2014 | v četrtek, 27. november 2014, od 11. ure, v Piranu

Razstava “CLASH OF CULTURES” in tiskovna konferenca s predstavitvijo uspešnega mednarodnega projekta CLASH OF CULTURES in njegovih rezultatov

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za dediščino Sredozemlja

VABI na

Razstava “CLASH OF CULTURES” in tiskovna konferenca s predstavitvijo uspešnega mednarodnega projekta CLASH OF CULTURES in njegovih rezultatov,

ki bo 27. november 2014, od 11. uri.

v Piranu.

Razstava Prostori srečanj, postavljena v okviru projekta Clash of Cultures predstavlja izbrana arheološka najdišča iz osrednje in jugo-vzhodne Evrope na podlagi katerih lahko rekonstruiramo procese kulturnih stikov v prvem tisočletju pred našim štetjem. Manching, Ptuj, Osor, Ošanići in Ohrid so kraji kjer so se prepletali kulturni vplivi prazgodovinske Evrope in sredozemskih civilizacij. Interpretacija arheoloških najdb s teh najdišč nam omogoča natančno rekonstrukcijo zgodovinskih procesov, v okviru katerih so skupnosti razvijale svojo lastno identiteto in kreativnost ter se hkrati kot enakovredni partnerji vključevale v »globalne« procese pretoka blaga in idej, ki so zaznamovali stari svet.

Vljudno vabljeni!december, 2014

 08:00     01.12.2014 | 

Dan odprtih vrat Inštitut za biodiverzitetne študije UP ZRS

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za biodiverzitetne študije UP ZRS

VABI na

Dan odprtih vrat

ki bo november 2014

v Koperu, UP ZRS, Garibaldijeva 1.

Vljudno vabljeni!

 

  11:00     01.12.2014 | v ponedeljek, 1. december 2014, ob 11.00. uri, v knjižnica UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Okrogla miza »Zakonodaja, etika in morala v znanosti«,

Koper, 1. december 2014 ­ Okrogla miza »Zakonodaja, etika in morala v znanosti«

Ob 20. obletnici ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem je v knjižnici UP ZRS potekala okrogla miza »Zakonodaja, etika in morala v znanosti«. Kot sogovorniki, ki so predstavili svoje poglede in izkušnje v zvezi z navedeno temo, so se nam pridružili: prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP, prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) ter predsednica Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, akad. Jože Krašovec, podpredsednik SAZU, prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan", prof. dr. Peter Maček, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), dr. Urša Opara Krašovec, članica Komisije za ženske v znanosti v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Romana Jordan, poslanka v Evropskem parlamentu med letoma 2004 in 2014, in dr. József Györkös, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Diskusijo na okrogli mizi je vodil prof. dr. Rado Pišot, direktor UP ZRS.

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS) je ob 20. obletnici ustanovitve organiziralo vrsto dogodkov, med njimi tudi okroglo mizo »Zakonodaja, etika in morala v znanosti«. V kritičnih in v vseh pogledih prelomnih časih je nujno premisliti delovanje in morebitne probleme ter na osnovi kritične refleksije in revizije poslovanja zastaviti nove izzive. Tematika, ki smo jo v obravnavi okrogle mize zastavili, je še kako pomembna in pereča v današnji znanstvenoraziskovalni sferi na sploh, v zadnjem času pa vedno bolj tudi v slovenskem prostoru. V krizi vrednot, etike in morale, ki jo danes doživljamo, se znanost nahaja pred novimi izzivi. Kakšen je družbeni položaj znanosti, kako umestiti njen doprinos, kakšno vlogo ima znanje v vrsti vrednot, kako cenimo lastno znanje in znanje drugih, kako sprejemamo različnost ter kakšne etične standarde in načela uvajamo in udejanjamo v slovenski znanosti, smo poskušali pojasniti v kritični analizi stanja in diskusiji. Kako umestiti raziskave in razvoj v strategijo in politiko države ter zagotoviti ustrezno javno financiranje za krepitev znanstvene odličnosti, poskušali  smo proučiti in ponuditi rešitve na osnovi lastnih izkušenj in izkušenj drugih na področju znanosti vodilnih držav. Spregovorili smo tudi o možnostih povezovalne vloge, ki bi jo lahko oziroma bi jo morala v zvezi s tem zavzeti odgovorna strokovna in politična javnost.

Na okrogli mizi, ki so jo oblikovali predstavniki slovenskih znanstvenoraziskovalnih institucij, ki sooblikujejo naš znanstveni prostor, so le-ti predstavili svoje razmišljanje ter na ta način spodbudili in razvili širšo diskusijo. Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP, je predstavil svoje poglede na to, kaj je prava znanost in kaj so njene naloge, spregovoril o verodostojnosti v polju znanosti ter o odgovornosti družbe do znanosti. Prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica NIB, predsednica Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje ter članica Komisije za ženske v znanosti v okviru MIZŠ, je predstavila poglede na pojmovanje etike v znanosti, uvodoma je razmejila pojmovanje morale in etike, spregovorila je o vlogi in pomenu standardov in normativov ter o pravilih obnašanja, ki jih običajno poznamo v obliki kodeksov. Razpravo je nadaljeval akad. Jože Krašovec, podpredsednik SAZU, ki je diskutiral o teoretičnih in bivanjskih osnovah refleksije o etiki ob zavedanju dejstva, da dinamika znanstvenega raziskovanja med vsemi področjih človekovega življenja in udejstvovanja odpira posebno veliko razlogov in možnosti za refleksijo o etičnih vprašanjih. Odprl je vprašanje o krizi dogovarjanja in zmotnem prepričanju vodečih, da so njihova izhodišča »dogovora« edina pravilna, ne da bi se zavedali krivice, ki jo s takim odločanjem povzročajo »sogovornikom«. Prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta "Jožef Stefan", je podal pogled na obstoječo zakonodajo, ki opredeljuje znanstveni prostor v Sloveniji. Ta je dandanes predeterminirana in velikokrat v nasprotju sama s sabo ter tudi z realnim življenjem. Nepotrebna določila dušijo podjetnost, v svojem bistvu pa ne prispevajo k smotrnosti in učinkovitosti, še manj k etičnosti. Tako v gospodarstvu kot v javnih organizacijah potrebujemo vitko upravljanje, ki temelji na dialogu in osebni odgovornosti. V nadaljevanju se je prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, osredotočil na organiziranje in financiranje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji ob primerjavi z nekaterimi uspešnimi manjšimi državami zahodne Evrope. Poudaril je, da so spremembe zakonodaje nujne in jih potrebujemo čim prej. Prof. dr. Peter Maček, državni sekretar MIZŠ, je prisotne informiral o tekočihpripravah na pripravo predloga Zakona o visokem šolstvu in Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti na ravni ministrstva. Poudaril je, da so potrebni premislek in poglobljene analize. Dr. Urša Opara Krašovec, članica Komisije za ženske v znanosti v okviru MIZŠ, je predstavila izredno aktualne vsebine in vprašanja, ki se odpirajo v odnosu do novih razmerij v znanosti ­ perspektive odgovornosti, etike in spolov. Slikovito je izpostavila, da neetičnih znanstvenih dosežkov ni oz. jih ne bi smelo biti, saj kakršnekoli posledice neetičnega delovanja ne morejo biti obravnavane kot znanstveni dosežek. Svoj pogled na to, kaj je etika v znanosti, je predstavila dr. Romana Jordan, poslanka v Evropskem parlamentu med letoma 2004 in 2014. Diskutirala je o etičnih vprašanjih pri sprejemanju in izvajanju evropskih raziskovalnih programov. Ti vidiki so v času, ki ga v znanosti živimo danes, še posebej relevantni za Slovenijo. Dobre prakse, ki so zaobsežene v različnih etičnih kodeksih in usmerjajo delovanje raziskovalcev, je nujno potrebno prevzeti tudi v Sloveniji. Le tako bomo lahko dosegali kakovostne cilje raziskovanja, razvijali nove mednarodne mreže odličnosti in povezovanja med raziskovalci, upravičevali svojo vlogo v širši javnosti na transparenten in odgovoren način ter, nenazadnje, pomembno sooblikovali ustrezne družbene norme, kar je od akademske družbe tudi za pričakovati.

Udeležencem okrogle mize se je svojim pogledom na obravnavano tematiko predstavil tudi dr. József Györkös, direktor ARRS. Razkril je usmeritve ob nastopu mandata na mesto direktorja  ARRS. V dinamiki številnih sprememb, ki jih je danes deležen znanstvenoraziskovalni prostor, je izpostavil pomen dialoga z vsemi deležniki ter pomen preglednega izvajanja odločitev, usklajenega z organi agencije, ki skrbijo, da agencija deluje v javnem interesu. Za izvajanje odločitev v kompleksnih okoljih, kot je raziskovalno-inovacijsko, kjer so legitimni interesi lahko precej različni, celo nasprotujoči, je nujen konsenz in le v izjemnih primerih tudi kompromis.

V izredno dinamični diskusiji, ki je sledila uvodnim mislim, se je poglobila obravnava predstavljenih odprtih vprašanj glede obstoječe in nujno potrebne prenove področne zakonodaje ter številnih etičnih vprašanj, ki jih odpirajo razne kršitve. Diskutanti so večkrat poudaril potrebo po hitrem ukrepanju in oblikovanju novih dokumentov, kodeksov, ki bi pomagali pri reševanju problemov organiziranja znanosti, etično primernejšega delovanja in iskanja boljše, prijaznejše znanosti v Sloveniji. Strinjali pa so se tudi, da bodo taki dokumenti učinkoviti le, če bo nad njihovim izvajanjem določen ustrezen nadzor in bodo v primeru neupoštevanja obstajale dogovorjene sankcije. Vsekakor je usmerjanje slehernega raziskovalca, da deluje v smeri visoke odgovornosti, samokritičnosti, samokontrole in v okviru visokih etičnih standardov na eni strani ter stroge obravnave in nizke meje tolerance do odstopanj od tega teh istih raziskovalcev na drugi strani, edino pravo zagotovilo za nadaljnji kakovostni razvoj slovenske raziskovalne sfere.

 

UP ZRS, Koper, 2. december 2014

UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Tel.: 05/6637700

  13:58     01.12.2014 | v ponedeljek, 1. december 2014, ob 17.00. uri, v dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru

»Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS«

UP ZRS, Koper, 1. december 2014 - »Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS«

Ob 20. obletnici ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem je v ponedeljek 1. decembra v protokolarno-prireditvenem prostoru, v dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru, potekala osrednja prireditev »Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS. Častni gost prireditve je bil g. Borut Pahor predsednik Republike Slovenije.

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS) je ob 20. obletnici ustanovitve organiziralo  »Slavnostno sejo Zbora zaposlenih UP ZRS«. Na prireditev so bili povabljeni predstavniki ustanoviteljev  ter akademska, strokovna, in družbena ter politična javnost. Častni gost prireditve je bil g. Borut Pahor predsednik Republike Slovenije.  Udeležence prireditve so v uvodnem delu nagovorili predsednik SAZU akad. Tadej Bajd, rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in  direktor UP ZRS prof. dr. Rado Pišot. V imenu vseh raziskovalk in raziskovalcev je prisotne nagovorila izr. prof. dr. Mateja Sedmak.

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (ZRS Koper), kot prvi znanstveno-raziskovalni inštitut izven Ljubljane, je bilo ustanovljeno 1. decembra 1994. Ustanovitelj je bila Vlada RS, soustanoviteljici pa Skupnost obalnih občin (kot pravne naslednice zdaj vse tri obalne občine: Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. ZRS RS je nastalo s ciljem vzpostaviti nov center znanja v Republiki Sloveniji ter zagotoviti kritično maso znanstveno-raziskovalnega dela kot podlago za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP). Ta cilj je bil dosežen in presežen leta 2003. Marca 2003 se je ZRS RS iz javno-raziskovalnega zavoda preoblikoval v članico UP in s tem postal temeljno jedro raziskovalne dejavnosti novonastale Univerze ter se preimenoval v Univerzo na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS). V 20 letih delovanja UP ZRS so bili v njegovem okrilju izvedeni številni nacionalni, mednarodni in tržni projekti. Več kot 340 zaposlenih je doseglo zavidljive znanstvene dosežke in publiciralo števila mednarodno odmevna dela. Njegova dodana vrednost v okolju v katerem deluje in širše je nedvomna. Danes so oči zaposlenih uprte v prihodnost, ki je za razvoj znanstvenega prostora dokaj negotova. Pomanjkanje sredstev pa od raziskovalcev UP ZRS zahteva hitro prilagajanje evropskih projektom ter povpraševanju trga ter neposrednih uporabnikov znanja. Prizadevajo si s kritično refleksijo doseženega in preživetega nadaljevati z dobrimi praksami ter izboljšati in uskladiti odprte ter nedorečene zadeve, da bi lahko učinkoviteje in še bolj kakovostno raziskovali. Predse postavljajo sprejeto strategijo, ki temelji na prijaznem in spodbudnem delovnem okolju v okviru Univerze na Primorskem; dobrih medsebojnih odnosih, usmerjenih v raziskovalno in znanstveno odličnost; ter sledeč visokim moralnim in etičnim okvirjem. 

UP ZRS, Koper, 2. december 2014

UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Tel.: 05/6637700

  16:30     01.12.2014 |  v ponedeljek, 1. decembra 2014, ob 16:30 uri, v Mestni knjižnici Izola, Ulica Osbvobodilne fronte 15, Izola

IZDELAVA ANTIČNEGA NAKITA

Vabimo vas na

 arheološko delavnico

za odrasle

  IZDELAVA ANTIČNEGA NAKITA

 (do 10 oseb)

 

 v Mestni knjižnici Izola,

Ulica Osbvobodilne fronte 15, Izola

 

 v ponedeljek, 1. decembra 2014,

 ob 16:30 uri.

 

 Delavnico bo vodila muzejska svetovalka, arheologinja

Snježana Karinja

 

Obvezna prijava na: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si

  

Univerza na Primorskem

Znanstveno-raziskovalno središče

Inštitut za dediščino Sredozemlja

 

v sodelovanju z

 Mestno knjižnico Izola, Borza znanja

 

Delavnica je brezplačna, traja 2,5 uri.

 

Informacije: vila.simonovzaliv@zrs.upr.si

  17:00     01.12.2014 | v ponedeljek, 1. december 2014, ob 17.00. uri, v dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru

Osrednja prireditev UP ZRS ob 20. Obletnici

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

VABI na

Osrednja prireditev UP ZRS ob 20. obletnici,

ki bo 1. decembra 2014, ob 17.00. uri

»Slavnostna seja Zbora zaposlenih UP ZRS«, v protokolarno-prireditvenem prostoru, v dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru

Vljudno vabljeni!

 

  18:00     04.12.2014 | v četrtek, 4. decembra 2014, ob 18.00 uri, v Srednji dvorani Kosovelovega doma v Sežani.

Srečko in Peter, esej o prijateljstvu med Srečkom Kosovelom in Petrom Martincem avtorice Lucije Čok

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za jezikoslovne študije UP ZRS

VABI na

SREČKO IN PETER

esej o prijateljstvu med Srečkom Kosovelom in Petrom Martincem

avtorice Lucije Čok

ki bo 4. decembra 2014, ob 18.00 uri

v Srednji dvorani Kosovelovega doma v Sežani.

Dvojezična, slovensko – francoska predstavitev korespondence med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom v času njunega študija v Ljubljani. Esej je zaokrožen opis njunih osebnosti,  medsebojnih vezi in pogledov na tedanji čas ter refleksija o obdobju, ko se je slovenska inteligenca od germanskega usmerila v francoski literarni svet.

Dogodek se pridružuje prireditvam ob 110-letnici rojstva Srečka Kosovela.

Organizatorji dogodka: Univerzitetna založba Annales in KD Peter Martinc v sodelovanju s Kosovelovim domom in Kosovelovo knjižnico v Sežani.

Vljudno vabljeni!

  10:00     08.12.2014 | v ponedeljek, 8. decembra 2014, ob 10.00 uri, v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper.

Dan odprtih vrat Inštituta za zgodovinske študije

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za zgodovinske študije

 

Znanstveno-raziskovalnega središča, Univerze na Primorskem

Vas vljudno vabi na tiskovno konferenco

Dan odprtih vrat Inštituta za zgodovinske študije, predstavitev produkcije Inštituta za zgodovinske študije v zadnjih 20 letih ter posebej v zadnjem letu,

  ki bo v prostorih knjižnice UP ZRS v Kopru  (Garibaldijeva 1)

v ponedeljek, 8. 12. 2014od 10h dalje (ob 12.00 za novinarje)

 

Sumarna predstavitev 40 pomembnejših monografij, ki so nastale v okviru dela na Inštitutu za zgodovinske študije v zadnjih 10 letih.

Vsebinsko se dela nanašajo na prostor Primorske v različnih obdobjih njene raznolike zgodovine. Pri predstavitvi bodo sodelovali nekateri avtorji, zgodovinarji in raziskovalci. Prav tako bodo predstavljeni potekajoči in zaključeni projekti in raziskave  ter pedagoška in mednarodna dejavnost članov Inštituta za zgodovinske študije UP ZRS.

  Vljudno vabljeni!

 

 

  12:00     08.12.2014 | v ponedeljek, 8. 12. 2014, ob 12. uri, v prostorih knjižnice UP ZRS v Kopru (Garibaldijeva 1)

Zgodovinopisje ob meji - 10 let Inštituta za zgodovinske študije

Inštitut za zgodovinske študije

Znanstveno-raziskovalnega središča, Univerze na Primorskem

Vas vljudno vabi na tiskovno konferenco

 Zgodovinopisje ob meji - 10 let Inštituta za zgodovinske študije

ki bo v prostorih knjižnice UP ZRS v Kopru  (Garibaldijeva 1)

v ponedeljek, 8. 12. 2014, ob 12. uri

 O razvoju zgodovinopisja, ki ga zaznamujeta obmejnost in stik različnih kultur, o preteklosti tega prostora, ki ga vsaka od njih vidi na svoj način v kontekstu lastnih družbenih in političnih potreb, ter o prizadevanjih za preseganje razlik znotraj nacionalnih zgodovinopisij, bo spregovoril predstojnik inštituta dr. Egon Pelikan s sodelavci.

Vljudno vabljeni! 09:00     11.12.2014 | v četrtek, 11. decembra 2014 na Belvederju nad Izolo

Zaključna konferenca projekta Sigma2

Vabimo Vas

na zaključno konferenco projekta

»Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti« (SIGMA2),

ki bo 11. decembra 2014 na Belvederju nad Izolo s pričetkom ob 9.00 uri

 Vljudno vabljeni. 19:00     19.12.2014 | v petek, 19. decembra 2014, ob 19.00 uri, v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Predstavitev monografije »PRESTOLONASLEDNIKOVA SMRT: Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata«

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za zgodovinske študije UP ZRS

VABI na

Predstavitev monografije »PRESTOLONASLEDNIKOVA SMRT: Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata«,

Ljubljana, Cankarjeva založba, 2014, ki jo je izdal dolgoletni sodelavec Inštituta za zgodovinske študije v letu 2014, zdaj veleposlanik na Dunaju, dr. Andrej Rahten, predstavitev s strani založbe, avtorja in recenzentov.

ki bo 19. decembra 2014, ob 19.00 uri

v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper.

Predstavitev monografije o prestolonasledniku Francu Ferdinandu, njegovem življenju in delu ter nasilni smrti v Sarajevu, ki je sprožila največjo morijo v zgodovini Evrope. Knjigo bosta, v pogovoru z avtorjem dr. Andrejem Rahtenom, predstavila akad. prof. dr. Jože Pirjevec in dr. Egon Pelikan.

Vljudno vabljeni! 18:00     22.12.2014 | v ponedeljek, 22. decembra 2014, ob 18.00 uri, v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Predstavitev monografije o HRASTOVELJSKEM MRTVAŠKEM PLESU

V okviru obeležitve 20. obletnice ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča 

Inštitut za zgodovinske študije UP ZRS

VABI na

predstavitev monografije z naslovom »MRTVAŠKI PLES V ISTRI: Beram in Hrastovlje«,

Koper, Univerzitetna založba Annales, 2013, ki jo je izdal dolgoletni sodelavec Inštituta za zgodovinske študije dr. Tomislav Vignjević,

ki bo 22. decembra 2014, ob 18.00 uri

v knjižnici UP ZRS, Garibaldijeva 1, Koper.

Predstavitev monografije z naslovom MRTVAŠKI PLES V ISTRI, ki jo je v letu 2013 izdal dolgoletni sodelavec Inštituta za zgodovinske študije dr. Tomislav Vignjević.

V pogovoru z avtorjem, ki ga bo vodila dr. Katarina Šmid, bosta  predstavljena ta dva istrska umetnostnozgodovinska bisera, ki predstavljata enega najzanimivejših  ikonografskih motivov srednjeveške umetnosti - mrtvaški ples - v istrskem srednjeveškem stenskem slikarstvu.

Vljudno vabljeni!

 

 © 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh