marec, 2013

 18:00     26.03.2013 | Pokrajinski muzej Koper

Predstavitev monografije Lucije Čok HIC ET NUNC AUDE!

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnosredišče - Univerzitetna založba Annales in Zgodovinsko društvo za južnoPrimorsko organizirajo ob 10. obletnici Univerze na Primorskem predstavitev monografije Lucije Čok HIC ET NUNC AUDE! Ustanovitev Univerze naPrimorskem v času in prostoru / La fondazione dell'Università del Litorale nelluogo e nel tempo, ki bo v torek, 26. marca 2013, ob 18. uri v Pokrajinskemmuzeju Koper.maj, 2013

 18:00     20.05.2013 | Informacijsko središče SNG Opera in balet Ljubljana

Predstavitev knjige dr. Vlada Kotnika OPERNO OBČINSTVO V LJUBLJANI, Vzpon in padec neke urbane socializacije 1660–2010

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnosredišče, Univerzitetna založba Annales  in Klub OperaBalet organizirajopredstavitev knjige dr. Vlada Kotnika OPERNO OBČINSTVO V LJUBLJANI, Vzpon in padec neke urbane socializacije 1660–2010.

Srečanje z avtorjem inpogovor o knjigi bo v ponedeljek, 20. maja 2013, ob 18. uri v informacijskem središču SNG Opera in balet Ljubljana. 27.05.2013 | Piran

Mednarodna poletna šola muzeologije

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče in Fakulteta za humanistične študije v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in Evropsko muzejsko akademijo organizirajo Mednarodno poletno šolo muzeologije.

Program poletne šole to leto združuje predavanja strokovnjakov in strokovnjakinj iz ZDA, Češke, Srbije, Litve ter naše države, razprave, pogovore, delavnice in strokovno ekskurzijo. Šola je namenjena študentkam in študentom, ki želijo svoja znanja, pridobljena ob rednih predavanjih študijskega programa, poglobiti in nadgraditi ter jih preveriti na terenu in v praksi, mladim strokovnjakom, ki že delujejo na področju dediščine in različnim strokovnjakom.

Prijava na poletno šolo je možna do 13. maja 2013.

Kontaktna oseba: Ivana Pintarič, e-mail: ivana.pintaric@zrs.upr.si 17:00     29.05.2013 | Vrt Tržaške knjigarne, Ul. San Francesco 20 v Trstu

Predstavitev knjige prof. dr. Lucije Čok HIC ET NUNC AUDE! Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) organizirajo predstavitev knjige prof. dr. Lucije Čok HIC ET NUNC AUDE! Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru, ki bo v sredo, 29. maja 2013, ob 17. uri na vrtu Tržaške knjigarne, ul. San Francesco 20 v Trstu(v primeru slabega vremena bo predstavitev v notranjih prostorih knjigarne).

Na predstavitvi bodo sodelovali:

 • akad. prof. dr. Jože Pirjevec - Znanstveno-raziskovalno središče Univerze naPrimorskem
 • prof. dr. Lucija Čok - Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem 


junij, 2013

 03.06.2013 | Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Podelitev nagrade Glasnik znanosti za leto 2013

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnosredišče je že dvanajsto leto zapored podelilo nagrade za znanstveno odličnost »GLASNIK ZNANOSTI«, in sicer 3. junija 2013 ob 12. uri v prostorihOrtopedske bolnišnice Valdoltra. Počastili smo znanstveno odličnost, dosežkeznanstvenikov in raziskovalcev, ki delujejo v okviru Znanstveno-raziskovalnegasredišča Univerze na Primorskem.

 

Letošnji nagrajenci:
Nagrado Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke zauveljavljene raziskovalce je na predlog sodelavcev Inštituta za filozofske študijeUP ZRS prejel prof. dr. Lenart Škof.
Priznanje Častna plaketa UP ZRS za posamezne vrhunske znanstvene inraziskovalne dosežke, ki so predstavljali pomemben prispevek k uveljavitvi UPZRS v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru je napredlog sodelavcev Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo letošnjidobitnik priznanja Častna plaketa UP ZRS doc. dr. Jernej Jakše.

Program prireditve:

Pozdravni nagovori:

 • rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič,
 • direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, dr. Franci Demšar,
 • v.d. direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Radoslav Marčan, dr. med.,
 • predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave UP ZRS, doc. dr. Boštjan Šimunič,
 • direktor Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča prof. dr. Rado Pišot.

Nastopil je pevski zbor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod vodstvom dr. Ivana Lešnika ter kvartet harf »Zlate nitke« Glasbene šole Koper, umetniško vodstvo: Lučka Joksić.september, 2013

 16.09.2013 | Koper, v prostorih Pretorskepalače, Titov trg 3

Intellectual Property (IP) Policy for Universities and Research Institutions

Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče v sodelovanju s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO) organizira dvodnevni regionalni posvet »Intellectual Property (IP) Policy for Universities and Research Institutions«, namenjen vsem, ki jih zanima razvojintelektualne lastnine na univerzah in raziskovalnih organizacijah.
Cilj posveta je seznanitev z zadnjimi trendi v razvoju in upravljanju zintelektualno lastnino na univerzah in raziskovalnih organizacijah ter izmenjavaizkušenj in dobrih praks med državami.

Posvet se bo odvijal 16. in 17. septembra 2013 v Kopru, v prostorih Pretorskepalače, Titov trg 3 in bo potekal v angleškem jeziku.
Udeležba je brezplačna. Prijave so možne do 10. 9. 2013 na elektronski naslovmatej.vatovec@zrs.upr.si. 24.09.2013 | knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, Garibaldijeva 1 v Kopru

Partnersko srečanje in delavnica projekta NETCET - Mreža za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Jadranu

Inštitut za biodiverzitetne študije Znanstveno - raziskovalnega središča Univerze na Primorskem gosti 25 vodilnihevropskih raziskovalcev in strokovnjakov s področja biologije in varstva morskihsesalcev in morskih želv, ki v Koper prihajajo na tridnevni sestanek in elavnicomednarodnega projekta NETCET - Mreža za varstvo kitov, delfinov in morskihželv v Jadranu, katerega partner je Znanstveno-raziskovalno središče Univerzena Primorskem. Projekt NETCET www.netcet.eu, ki ga v višini 2,7 milijonov evrovsofinancira Jadranski čezmejni program IPA in v katerem sodeluje 13 partnerskihinštitucij iz Italije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Slovenije, ima kot glavni ciljrazvoj skupnih strategij za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Jadranskemmorju v okviru regionalnega sodelovanja. Te mobilne in migracijske vrste soskupna naravna dediščina in skupna odgovornost vseh jadranskih držav, skaterimi posamezna država ne more upravljati sama. Zato je mednarodnosodelovanje ključnega pomena pri načrtovanju učinkovitih in dolgoročnihstrategij njihovega varstva.

Otvoritev
24. septembra 2013 ob 10.00. uri v knjižnici Znanstveno-raziskovalnegasredišča Univerze na Primorskem, Garibladijeva 1 v Kopru.

www.netcet.euoktober, 2013

 17:00     17.10.2013 | Knjižnica UPR ZRS, Garibaldijeva 1, Koper

Vabilo za okroglo mizo Ženskega lobija Slovenije

Vabljeni na okroglo mizo Ženskega lobija Slovenije
Kdo plačuje ceno krize v Sloveniji in kakšen je vplivprotikriznih ukrepov na prebivalke in prebivalce Slovenije?, ki bo v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 17. uri, v knjižnici Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, Garibaldijeva 1,Koper.


V razpravi bodo sodelovale:

 • Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije),
 • dr. Mateja Sedmak (Znanstveno-raziskovalno središče Univerze naPrimorskem),
 • Diana Jerman (Center za socialno delo Koper) in
 • mag. Nevenka Bandelj (Zavod za zaposlovanje Koper).

Razpravo bo povezovala dr. Živa Humer (Mirovni inštitut)

Za dodatne informacije se obrnite na Živo Humer.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh