Bilateralni projekt Slovenija - Avstrija


Člani Inštituta za družboslovne študije so se v okviru bilateralnega projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Dunajsko univerzo dogovarjali za prijavo novih skupnih projektov. S prof. Birgit Sauer in dr. Edmo Ajanovic z Oddelka za politične študije Univerze na Dunaju pripravljajo skupni projekt pri avstrijski FWF kot vodilni agenciji. 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh