V okviru Centru za raziskovanje javnega mnenja ZRS izvajamo javnomnenjske, tržne in ciljne raziskave z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metodologij. Smo skupina raziskovalcev več raziskovalnih področij, ki nas odlikujejo strokovnost, zanesljivost, fleksibilnost in dolgoletne izkušnje v raziskovanju. Pri načrtovanju in izvedbi raziskav vselej tesno sodelujemo z naročniki, s katerimi skupaj oblikujemo raziskave, skladne z njihovimi potrebami in cilji, obenem pa zagotavljamo njihovo kakovostno izvedbo, skladno z najvišjimi etičnimi in strokovnimi kriteriji.

mag. Zorana Medarić, vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja

 

Opis

Center za raziskovanje javnega mnenja (CRJM) deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča. Od začetka svojega delovanja (leta 2001) izvaja raziskave za namene raziskovalnih skupin in članic Univerze na Primorskem ter za naročnike s področja gospodarstva, medijev, družbeno-kulturnih organizacij in drugih. Na Centru za raziskovanje javnega mnenja deluje skupina usposobljenih raziskovalcev različnih disciplinarnih področij (sociologija, ekonomija, družboslovna informatika, politologija, komunikologija idr.), skupina izurjenih anketarjev, terenskih sodelavcev in skupina kontrolorjev.

  

Storitve

Center za raziskovanje javnega mnenja ZRS izvaja javnomnenjske, ciljne in tržne raziskave ob uporabi različnih tako kvantitativnih kot kvalitativnih raziskovalnih metod. 

S svojim delovanjem pokriva naslednja področja:

  • Javnomnenjske raziskave: merjenje stališč, mnenj, vrednot oziroma odnosa prebivalstva do različnih aktualnih družbeno-političnih vprašanj (kakovost življenja, spremembe v lokalnem okolju, referendumske odločitve, napovedi volilnih izidov na lokalni in državni ravni ipd.);
  • Raziskave potrošnikov: merjenje in spremljanje zadovoljstva potrošnikov, proučevanje nakupovalnih namenov, življenjskega sloga, stališč potrošnikov ipd;
  • Raziskave ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev: merjenje in spremljanje ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev ter zadovoljstva kupcev z njimi, merjenje lojalnosti blagovnim znamkam, raziskave testiranja primernosti embalaže, imen izdelkov idr.

 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Centra za raziskovanje javnega mnenja ZRS je strokovna izvedba javnomnenjskih, tržnih in ciljnih raziskav ob celovitem sodelovanju z naročniki ter raziskovalna podpora inštitutom ZRS. Vizija CRJM je postati eden pomembnejših centrov na področju javnomnenjskih, ciljnih in tržnih raziskav v slovenskem prostoru.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh