Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju (CIPR) je infrastrukturna enota, ki podpira delovanje skorajda vseh segmentov matične ustanove. Aktivnosti se večinoma odvijajo »v zakulisju« in jih najpogosteje opazimo šele v primerih, ko ne potekajo tako, kot bi morale. Vodila enote CIPR so zanesljivost, varnost in dostopnost IKT, saj brez tega v sedanjem času ni kvalitetnega znanstvenoraziskovalnega dela, in k temu bomo stremeli tudi v prihodnje. V okviru kadrovskih in materialnih pogojev pa si bomo prizadevali nivo storitev še izboljšati.

Peter Čerče, vodja

 

Kdo smo 

Infrastrukturna enota CIPR je bila ustanovljena konec leta 2012 z združitvijo treh dotedanjih samostojnih infrastrukturnih enot.

Poglavitna naloga enote je informacijska podpora raziskovalnemu delu matične ustanove, skrb za zanesljivost delovanja in varnost informacijsko-komunikacijskega sistema, dostopnost storitev na vseh lokacijah v skladu z razvojem ustanove, omogočanje mobilnosti raziskovalcem ter trajno in varno arhiviranje raziskovalnih podatkov.

Poleg tega z opremo in s strokovno pomočjo sodeluje pri nekaterih raziskavah, ki vključujejo terensko zajemanje podatkov in njihovo kasnejšo obdelavo.

Koordinacijsko sodeluje pri dopolnjevanju in izpopolnjevanju raziskovalne opreme v smislu zagotovitve njenega zanesljivega delovanja, izkoriščenosti in širjenja funkcionalnosti.

 

Poslanstvo in vizija

Temeljno poslanstvo enote CIPR je vseskozi zagotavljanje zanesljivosti delovanja in varnosti sistema IK-infrastrukturne podpore, dostopnosti storitev na vseh lokacijah matične ustanove, omogočanje mobilnosti raziskovalcem ter  maksimalna izkoriščenost in širjenje funkcionalnosti opreme in storitev.

Pričakujemo, da bo zaživel proces, s katerim bi CIPR skrbel za pridobivanje, hranjenje, obdelavo in tudi interpretacijo prostorsko alociranih podatkov z namenom nudenja geoinformacijske podpore raziskovalcem, ki delujejo v okviru posameznih raziskovalnih enot ZRS.

Želimo se aktivneje vključiti v nacionalni projekt Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020 ter se preko skupne nacionalne strategije močneje vpeti v mednarodne mreže instrumentalne podpore znanstvenoraziskovalnemu delu.

 

 

Eduroam(education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Raziskovalci, študenti, dijaki, učenci, pedagogi in drugi zaposleni v raziskovalno izobraževalnih ustanovah lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik, tablico ali mobilni telefon in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi Northwestern v Chicagu.

Uporabniški račun za dostop do varnega omrežja Eduroam sodelavcem ZRS Koper dodelimo v infrastrukturni enoti CIPR ZRS. Za povezavo potrebujete mobilno napravo in ustrezno programsko opremo, ki morata biti za vzpostavitev povezave ustrezno nastavljeni. Reševanje zapletov pri povezljivosti in ostalo tehnično pomoč uporabnikom nudimo v CIPR ZRS. Dodatna vprašanja posredujte na e-naslov podpora@zrs-kp.si.

Poglavitno vrednost Eduroam-a za končnega uporabnika predstavlja varen, zanesljiv in kvaliteten dostop do interneta na “gostovanjih”. Kadarkoli ste gost pri organizaciji, ki je vključena v sistem Eduroam, vam ni potrebno nadlegovati gostiteljev z željami po dodatnih uporabniških imenih, šifrah, naslovih, konfiguracijskih parametrih, administrativnih postopkih itd., da bi smeli uporabljati njihovo lokalno omrežje za dostop do interneta. Enako kot »doma« na ZRS Koper, samo odprite svoj prenosnik in njihov »virtualni stražar« bo vaše podatke in pravice preveril pri vaši domači ustanovi in od tam dobil vse potrebno, da vas lahko prepoznajo in vam omogočijo varen dostop v brezžično omrežje in internet. 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh